Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka idea keskustakirjaston rakentamisesta syntyi?

Idean esitti ensimmäistä kertaa 1998 silloinen kulttuuriministeri Claes Andersson, joka ehdotti city-kirjastoa rakennettavaksi nykyisen eduskunnan lisärakennuksen paikalle. Pasilan pääkirjasto oli valmistunut 1986, mutta se oli Anderssonin mielestä liian kaukana keskustasta.

Miksi keskustakirjasto tarvitaan?

Helsingin kirjastoverkko on kasvanut yli 150 vuoden ajan ja vastannut asukkaiden tarpeisiin. Kirjasto seuraa uusinta kehitystä ja tarjoaa palveluita, joita kaupunkilaiset tarvitsevat voidakseen toimia yhteiskunnan aktiivisina jäseninä.

Keskustakirjaston suunnittelun lähtökohtana on julkinen, kaikille avoin, turvallinen ja maksuton kaupunkitila, jollaisista on pulaa Helsingin sydämessä.

Keskustan tuntumassa tällä hetkellä toimivat Rikhardinkadun kirjasto sekä Kirjasto 10 ovat kävijämääriltään suurimmat koko nykyisessä kirjastoverkossa. Siksi on olemassa suuri tarve kirjastopalveluiden lisäämiselle kaupungin ytimeen.

Miten keskustakirjasto rahoitetaan?

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 28.1.2015, että keskustakirjaston rahoittaa Helsingin kaupunki. Valtion myöntämä rahoitusosuus on kuitenkin 30 miljoonaa euroa, sillä keskustakirjasto on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihanke. Kokonaiskustannus on 96 miljoonaa euroa.

Onko keskustakirjaston rakentamisesta jo tehty päätös? 

Keskustakirjaston rakentamisesta tehtiin päätös Helsingin kaupunginvaltuustossa 28.1.2015. Rakennuslupa myönnettiin 7.7.2015.

Tuleeko keskustakirjastosta Helsingin pääkirjasto?

Ei tule. Pasilan kirjasto pysyy Helsingin pääkirjastona ja kaupunginkirjaston hallinnollisena keskuksena keskustakirjaston avaamisen jälkeenkin. Hallinnon lisäksi Pasilan kirjastossa hoidetaan edelleen myös kaupunginkirjaston valtakunnallisia tehtäviä eli keskuskirjastotehtäviä. Siellä jatkavat toimintaansa niin ikään sinne keskitetyt kirjastoautoyksikön, kotipalvelun ja laitoskirjastoyksikön tukipalvelut sekä HelMet-kirjastojen kirjavarasto.

Joudutaanko lähikirjastojen määrää karsimaan, jos keskustakirjasto rakennetaan?

Postitalossa sijaitseva Kirjasto 10 siirtyy uuteen keskustakirjastoon, samoin Pasilan kirjaston monikielinen kirjasto osittain. Monikieliseen kirjastoon sisältyy kirjallisuutta yli 90 kielellä. Osia keskustakirjastosta on siis jo olemassa ja näiden toimintojen yhdistäminen saman katon alle keskustakirjaston valmistuessa tehostaa olemassa olevaa toimintaa. Keskustakirjastoa viedään eteenpäin yhteistyössä valtion ja muiden toimijoiden kanssa vaarantamatta lähikirjastoverkkoa (Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016). Keskustakirjastosta tulee melkein kokonaan asukkaiden tila.

Miten keskustakirjasto vaikuttaa lähikirjastojen toimintaan?

Keskustakirjaston toiminta toteutetaan koko Helsingin kaupunginkirjastoverkon yhteistyönä. Toisin sanoen lähikirjastoissa toteutetaan sellaisia palvelukokeiluja, joista keskustakirjaston uudet palvelut rakentuvat. Keskustakirjastosta monipuolisine palveluineen tulee myös kaupunginkirjaston henkilökunnan oppimiskeskus, josta tehtäväkierron kautta jaetaan uutta osaamista muualle kirjastoverkkoon ja päinvastoin.

Miten keskustakirjasto eroaa muista suurista kirjastoista?

Kirjastoja arvostetaan kansainvälisesti ja niillä nähdään olevan entistä suurempi rooli muuttuvassa maailmassa. Monissa kaupungeissa suunnitellaan ja rakennetaan tai on jo avattu uusia, kaupungin ydinkeskustaan sijoittuvia kirjastoja. Kirjastoja pidetään tärkeinä keskustan elävoittäjinä.

Maailmalla on käynnissä laajoja kirjastohankkeita. Esimerkiksi Aasiassa ja Kiinassa rakennetaan yli 100 000 m2 kokonaisuuksia. Lähimmät esimerkit Helsingille löytyvät Tanskan Århusista (avattiin 2015), Norjan Oslosta (2019) ja Englannin Birminghamistä (2013).

Helsinki haluaa hakea omaa mallia tulevaisuuden kirjastolle. Pääpaino on kuitenkin kirjaston ydinosaamisessa. Monimuotoinen lukutaito ja mediakriittisyys ovat aktiivisen kansalaisuuden peruspilareita ja niitä myös keskustakirjasto osaltaan tukee.

Århusin uusi kirjasto rakennettiin uudelle, keskustan läheisyyteen sijoittuvalle satama-alueelle.

Miksi keskustakirjasto sijoitetaan Töölönlahdelle?

Tavoite on, että keskustakirjasto nimensä mukaisesti sijoittuu aivan ydinkeskustaan hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Erityisesti suuri yleisö on esittänyt keskustakirjaston sijoittamista Pääpostitaloon. Perusteluina on käytetty hyvää sijaintia, sekä olemassa olevan rakennuskannan käyttöä. Osittain suojellun Postitalon muuttaminen tilaksi, jossa voidaan toteuttaa tulevaisuuden kirjastolle asetettavat vaatimukset, edellyttää kuitenkin erittäin suuria ja kalliita muutostöitä. Töölönlahdelle sijoittuva uudisrakennus tarjoaa paremmat mahdollisuudet vastata uuden kirjaston monipuolisiin ja muuntuviin tilatarpeisiin.

Miksi arkkitehtuurikilpailu järjestettiin?

Keskustakirjastosta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli löytää suunnitteluratkaisu, joka on korkeatasoinen ja aikaa kestävä. Samalla haettiin ratkaisua, joka ilmentää kirjaston uudenlaista toimintakonseptia. Kilpailu järjestettiin kohteen merkittävyyden vuoksi avoimena kaksivaiheisena kilpailuna.  Avoimessa arkkitehtuurikilpailussa koko suunnittelijakunnalla on mahdollisuus näyttää osaamisensa.  Kilpailuun lähetettiin 544 ehdotusta ympäri maailmaa.

Millaisia kriteereitä kilpailuehdotusten piti noudattaa?

Suunnitteluratkaisun tuli tarjota toiminnallisesti korkeatasoiset sekä teknisesti ja tilallisesti muuntojoustavat puitteet kirjastotoiminnalle. Sen oli lisäksi oltava ekotehokas ja teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ja sopia kaupunkikuvallisesti ainutlaatuiseen paikkaansa.

Millä perusteilla arkkitehtuurikilpailun voittaja valittiin?

Voittaja nousi kaikkien osallistuneiden joukosta arvostelukriteerien perusteella. Niitä olivat  kaupunkikuva, arkkitehtuuri, käytettävyys, ekologinen kestävyys ja toteuttamiskelpoisuus.

Tuomariston arvion mukaan voittanut ehdotus ”Käännös” liittyy varmalla otteella ympäristöön samalla kun se nousee selkeästi esiin ja ottaa paikkansa merkittävänä julkisena rakennuksena. Rakennus on kutsuva, helposti lähestyttävä ja omaksuttava”.

Keskustakirjasto on itsenäisyyden juhlavuoden MERKKIhanke

Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan vuonna 2017 laajalla ja monipuolisella ohjelmalla. Suomi 100 -ohjelma rakennetaan yhdessä, suomalaisten ja Suomen ystävien yhteistyönä. Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta, ks. Suomi 100

Keskustakirjasto on niin kutsuttu kehittämisgeneraattori koko kirjastoalalle. Mahdollisuus päästä näin suuressa mittakaavassa toteuttamaan uudentyyppisiä kirjastopalveluita vie alaa koko maassa eteenpäin. Kehityshankkeisiin otetaan mukaan maan muita kirjastoja. Näin kirjastot kaikkialla maassa pääsevät jo keskustakirjaston suunnitteluvaiheessa hyötymään hankkeesta.

Milloin keskustakirjasto avaa ovensa?

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen toteuttamisen 28.1.2015.  Pohjarakennustyöt alkoivat syyskuussa 2015 ja rakentaminen alkaa syksyllä 2016. Harjannostajaisia vietetään 2017 ja ovet avataan joulukuussa 2018.

 

Tutustu tarkemmin!

 


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail