Nyckelinformation

Det nya årtusendet behöver ett nytt bibliotek – centrumbiblioteket. Centrumbiblioteket erbjuder alla ett öppet offentligt utrymme i stadens hjärta. Det höjer Helsingfors profil och är ett skyltfönster för den kreativa staden.

Det är lätt att komma till centrumbiblioteket, det älskade bildningshuset, för att koncentrera sig, lära sig och arbeta. Det är stadsbornas eget hus, där du själv och tillsammans med andra kan skapa kultur. I det digitalt smarta biblioteket får stadsborna information som stöder de vardagliga valen. Inlärning, utbyte av kunskap och öppnande av innehåll stöds genom olika teknologier.

Centrumbiblioteket kompletteras av huset för ordkonst vid Tölövikens kulturcentrum, där litteratur tar många nya former. Mitt emot riksdagen reser sig en plats för medborgarengagemang som för samman personer som intresserar sig för stadskultur och medborgarpåverkan.

Varför behöver vi centrumbiblioteket

 • Ett öppet, icke-kommersiellt offentligt utrymme – 2,5 miljoner besök per år
 •  Information och kunskaper för ett mer funktionellt samhälle
 • En rik stadsupplevelse som stadsborna själva skapar
 • Nytt liv för boken – läshuset vid Tölöviken
 • Föregångaren till en smart vardag
 • Biblioteket för alla sinnen – nytt program varje dag

Nyckelinformation

 • 10 000 besökare per dag, 2,5 miljoner per år
 • Ett framtida bibliotek på 10 000 kvadratmeter
 • Öppet vardagar 8–22, på veckoslut 10–20
 • Böcker, filmer, tidningar, musik på många språk och i många former
 • Tysta öar och lugna utrymmen
 • Biblioteket för barn och familjer
 • Områden för växelverkan, grupparbete och verkstäder
 • Presentation av och möjligheter att prova på nya tekniska tillämpningar
 • Stöd, information och verktyg för dem som utnyttjar öppna data
 • Biblioteket som stadskontor-arbetsområde
 • Musik-, inspelnings- och videostudior
 • Utrymmen för att lyssna, titta och spela
 • Biograf, utställningslokaler
 • Evenemangslokaler och infopunkter för olika slags aktörer
 • Café, restaurang
 • En turistattraktion där turisten även kan bekanta sig med den finländska vardagen
 • Ett mästerprov på träbyggande, en ekoeffektiv nästan nollenergibyggnad

Tidtabell

 • Till vinnare i arkitekttävlingen valdes 14.6.2013 verket Käännös ritad av ALA Arkkitehdit
 • Projektplanen blev klar i september 2014
 • Stadsfullmäktige fattade beslut har 28.1.2015 om att bygga centrumbiblioteket.
 • Konstruktionen av grunden inleds år 2015.
 • Grundstenen muras år 2016
 • Taklagsöl firas i maj 2018
 • Öppning december  2018

 

Centrumbiblioteket är huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet

Enligt grundlagen har var och en rätt att utveckla sig själv. Finland valde redan för länge sedan strategin med bildning och kunnande och biblioteket är ett av dess uttryck. I biblioteket har alla samma möjligheter, var och en får själv välja och söka sin egen individuella väg.

Helsingfors stadsbiblioteks vision 2017

Biblioteket berikar allas idéer och tankar. Genom att sprida information, kunskap och berättelser kan vi tillsammans skapa ett nytt medborgarsamhälle.

 

Läs mera!

 

 


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail