Distansarbete på bibliotek

En freelance-redaktör flyttade sitt hemkontor till biblioteket. Hur är biblioteket som distansarbetsplats? Läs mer om de goda och dåliga sidorna med en arbetsdag på biblioteket.

Jag kommer till biblioteket vid halv nio en vardagsmorgon. Jag har valt Bibliotek 10 tack vare dess goda läge och långa öppettider. Bibliotek 10 är dessutom något av en miniatyrmodell av Ode: många av dess nuvarande tjänster ska flyttas till Ode när det blir färdigt.

Jag ställer min dator med penna och memoblock på ett arbetsbord för två personer. Det finns redan nästan tio andra distansarbetare på plats så jag får inte välja bord helt fritt. De andra tycks skriva på dator eller för hand och en tittar på en film med hörlurarna på.

Vid min egen plats har jag ett litet bord, en mjuk stol med armstöd och ett eluttag i närheten till mitt förfogande. Belysningen är bra även om jag sitter långt bort från fönstren. Bibliotekets trådlösa nätverk fungerar fint.

Också arbetsron är överraskande bra trots en pågående renovering av biblioteket. Renoveringsarbetet bullrar jämnt i bakgrunden och inte ens en grupp skolelever som kommer till biblioteket senare på dagen stör mig. Även om man nuförtiden får tala med normal röst på biblioteket och människor kommer och går är biblioteket en lugnare arbetsplats än de flesta caféer. Under de två första arbetstimmarna lyckas jag få mycket skrivet och många uppgifter gjorda.

Hur kan man visa att platsen är upptagen?

Allt går bra tills jag måste gå på toa. Eftersom jag är ensam – och misstänksam av mig – är jag tvungen att samla ihop alla mina saker för bara en liten paus. Jag minns diskussionen om arbetslokaler där man önskade att det ska finnas låsbara bänkar och fack på Ode. Vilken utmärkt idé.

Förhoppningsvis är både stolarna och borden på Ode också justerbara. Även om det är bekvämt att arbeta på Bibliotek 10 är ergonomin inte perfekt.

Om jag arbetade oftare på detta bibliotek skulle jag också önska att jag inte skulle behöva betala för toalettbesök.

Reservera ett bord på förhand

 Mitt på dagen finns det knappt några lediga arbetsbord kvar. Vid Stadsverkstadens infodisk får jag veta att Bibliotek 10 är populärt i synnerhet på eftermiddagar. På våren finns det många som läser inför tentor och inträdesprov men också bibliotekets mötesrum är ofta fullbokade.

Många har med sig sin egen dator men även bibliotekets kunddatorer används aktivt. PC:arna är som hemdatorer, alltså har användningen av dem inte begränsats. Bibliotekets Mac-dator är ofta upptagen eftersom den har program som alla inte har hemma hos sig.

Läs mer om arbets- och mötesrummen på Helmet-biblioteken på webbplatsen Varaamo.fi. Utrymmen får bokas avgiftsfritt med bibliotekskortets nummer.

Läs mer om Varaamo.

Kom med idéer om ett modernt arbetsbibliotek

Hur kan biblioteket stödja gemensamt arbete och företagande? Detta funderar man på under en avgiftsfri verkstad måndagen den 22 maj 2017 kl. 17.30. Läs mer om evenemanget och anmäl dig senast den 15 maj 2017.

Text och foton: Jenni Saarilahti

En del av Bibliotek 10 är stängt 11.5–21.5

Vad önskar man sig av biografen i Ode?

En hurdan biograf passar in i ett bibliotek? Uppgiften om att det planeras en biograf i Ode inspirerade kommande besökare att komma med idéer om biografens repertoar och miljö på Facebook. Det är fortfarande fritt fram att bidra med idéer!

Något gammalt, något nytt… På biografen i centrumbiblioteket Ode ska enligt stadsbornas önskemål visas åtminstone gamla finländska, svenska och franska filmer. I ett önskemål nämndes polska konstfilmer från 1970-talet. Även nya europeiska filmer väcker intresse.

Som ett slags motönskan nämndes ett par gånger att filmerna på Ode borde komma från någon annanstans än från Amerika.

I ett svar betonades i synnerhet en god bioupplevelse:

– Jag skulle framför allt vilja att de tillgängliga platserna är bra platser i mitten i stället för platser längst ut på kanten i första raden. Man skulle kunna tro att det inte är något problem i en nybyggnad.

Teman och evenemang intresserar

Många personer som deltog i diskussionen om filmer önskade sig olika slags teman och filmserier. Till exempel följande typer av filmer skulle man gärna vilja se på Ode:

         sci-fi-klassiker
         berömda västernfilmer
         dokumentärer som förändrat världen
         en enskild regissörs hela produktion som en serie

En regissör vars namn nämndes var Aki Kaurismäki. En filmvän önskade att Ode kommer till räddning i en situation där man kan se mer speciella filmer närmast bara på filmfestivaler:

– Alltså utöver klassiker även nya delikatesser från världens alla hörn, en stark dokumentärnärvaro och som pricken över i ett mångsidigt utbud av barnvänliga filmer.

Gemenskapsandan har också nått biograferna.

– Utöver filmer kunde det också finnas efterfrågan på gemensamt tittande av olika typer av direktsändningar, vare sig det är fråga om Eurovision Song Contest, konserter, idrott eller opera, ljöd visionerna i ett av önskemålen.

Kom med ett eget förslag

Hur kommer biografen på första våningen i Ode då att bli? Bakgrund till och riktlinjer för biografen beskrivs i artikeln Elokuva saapuu kirjasto Oodiin

Önskemålen och förslagen i artikeln har plockats ur diskussionen på centrumbiblioteket Odes Facebooksida. Kom och delta i diskussionen. På Odes Facebooksida finns information om bland annat kommande diskussionsmöten och evenemang kring planeringen av Ode. Du kan också skicka respons på centrumbiblioteket per e-post till bibliotekets kontaktpersoner. Kontaktuppgifterna finns här.

Text: Jenni Saarilahti

Bli centrumbibliotekets vän!

Stadsborna har varit delaktiga i planeringen av centrumbiblioteket under många skeden och nu erbjuder vi en ny utmaning för gemenskaplig aktivitet, Centrumbibliotekets vänner. Detta är ett kollektivt projekt där de medverkande får chansen att främja planeringen ur sitt eget perspektiv. Samtidigt ingår de i en gemenskap, som för fram budskapet om de små och stora förslag som medborgarna har önskat ska inkluderas i biblioteksplanerna. Ansökningstiden till vännerna pågår den 10 oktober – 10 november och ansökan lämnas på adressen www.keskustakirjasto.fi/kaverit. Read more »

Flytta på hindren och öppna dörrarna – det kommer någon i rullstol!

KOLLEKTIVENS GEMENSAMMA BIBLIOTEK – DEL 2

Offentliga byggnader har ofta tunga dörrar. Tänk om du inte skulle kunna öppna dörren till biblioteket själv? Ibland är servicedisken rätt hög. Tänk om den var så hög att du inte skulle kunna se vad som finns på den? Succéfilmen om och av handikappade, Kovasikajuttu, berörde många, men skulle det kännas rätt att bli rörd framför bibliotekets utlåningsmaskin?

Biblioteket är avsett för alla. Det är ett socialt rum som gör det möjligt att delta i aktiv samhällsverksamhet och informationsförmedling. På biblioteket kan du vara dig själv och kostnadsfritt göra sådant som intresserar dig. Du är välkommen.

För att vara allt detta för var och envar, bör biblioteket vara tillgängligt. Också handikappade bör kunna komma till biblioteket smidigt och problemfritt. I detta kan det nya centrumbiblioteket visa vägen och föregå som ett gott exempel både för andra nybyggnader och ombyggnadsobjekt. Read more »

Många vägar från en bok

När människor som läst samma bok samlas för att diskutera den, föds en säregen stämning och speciell vänskap. De många världarna inuti en bok flödar samman genom deras upplevelser och yttranden. Lite sådan var stämningen i Kiasma den 23 januari när olika aktörer från bok- och litteraturfältet samlades till centrumbibliotekets Litterära förmiddag. Med fanns bloggare, förlagschefer, författare, poeter, lärare inom ordkonst, modersmålslärare, journalister och folk från medier, representanter för litteraturorganisationer, -föreningar och -institutioner. Allt som allt fler än 50 personer med starka band till boken och litteraturen. När deras kunskaper och färdigheter möttes, fick boken ett helt nytt liv – nya samarbetsformer, koncept och synvinklar. Read more »

Kollektivens gemensamma bibliotek

Vi vill att centrumbiblioteket inte bara ska vara en lokal, utan också ett verktyg, en plattform och en publikationskanal för enskilda stadsbors och olika kollektivs aktiviteter. ”Fritt tillgängligt utrymme just för dig, för er, för er förening, er organisation, ert samfund, ert gäng. Kom och fyll utrymmet, gör det levande, gör det till ert eget, ge till varandra och var tillsammans.” Till exempel så skulle centrumbiblioteket kanske kunna göra reklam för de möjligheter som det offentliga stadsrummet erbjuder för medborgarna, användarna, dem som gör och dem som upplever. Huvudstadsregionen vimlar av aktiva aktörer som centrumbiblioteket ivrigt väntar ska komma i stora skaror.

Vi bad medborgarorganisationer och samfund ge oss sina förslag på hur de skulle vilja utnyttja lokalerna och möjligheterna i centrumbiblioteket. Read more »

Helsingforsbo, bestäm om pengar!

Biblioteket erbjuder för första gången Helsingforsborna möjlighet att tillsammans besluta om hur ett utvecklingsanslag om 100 000 euro ska användas. Anslaget ingår i centrumbibliotekets budget och ska användas till pilotprogram som syftar till att utveckla verksamheten på framtidens bibliotek. Kom med och fatta beslut om vilka pilotprogram som startas på biblioteken redan nästa år! Påverka planeringen av framtidens bibliotek redan i dag. Låt oss bygga det nya biblioteket bit för bit.

Delta i verkstäderna och på nätet:

Diskutera, kommentera och ställ frågor på nätet: vecka 42 på adressen keskustakirjasto.fi. Read more »

Förskolepedagogernas åsikter att räkna med

I en workshop för pedagoger föddes många idéer om hur man kan göra centrumbiblioteket till ett smultronställe för både barn och familjer.  

”En urban lägereld för stadsfamiljer där generationerna möts… Plantering av växter och skönlitteratur i takträdgården… En stor centrumlekpark på biblioteksgården…”

På Annegården i Helsingfors brydde man sig inte om det snöblandade regnet utan fokuserade istället på centrumbibliotekets projekt, där en grupp pedagoger som arbetar med barn samlades för en idéworkshop. Hurdan lokal skulle det nya biblioteket kunna vara för barn, familjer – alla generationer tillsammans? Det var denna fråga man sökte svar på i Idépro-workshopen. Aktörer från många olika områden inom kulturarbete för barn såsom Skolbio, Mediametka och Annegårdens ordkonstskolor deltog i diskussionen. Varje bord fick välja ut de fyra viktigaste delområdena som borde uppmärksammas vid planeringen av centrumbiblioteket. Till slut var det fyra ämnesområden som utkristalliserade sig efter den gemensamma och ivriga diskussionen. Read more »

Centrumbiblioteket byggs öppet och med gemensamma krafter

I år kastas bollen i centrumbiblioteksprojektet till stadsinvånarna och intressentgrupperna: hurdant bibliotek och ”urbant byhus” vill de att Tölöviken ska få under år 2017? Det är fråga om en äkta interaktiv situation – ett hus som fortfarande står under konstruktion och som lever genom sina användare. Read more »