Bli centrumbibliotekets vän!

Stadsborna har varit delaktiga i planeringen av centrumbiblioteket under många skeden och nu erbjuder vi en ny utmaning för gemenskaplig aktivitet, Centrumbibliotekets vänner. Detta är ett kollektivt projekt där de medverkande får chansen att främja planeringen ur sitt eget perspektiv. Samtidigt ingår de i en gemenskap, som för fram budskapet om de små och stora förslag som medborgarna har önskat ska inkluderas i biblioteksplanerna. Ansökningstiden till vännerna pågår den 10 oktober – 10 november och ansökan lämnas på adressen www.keskustakirjasto.fi/kaverit. Read more »

Flytta på hindren och öppna dörrarna – det kommer någon i rullstol!

KOLLEKTIVENS GEMENSAMMA BIBLIOTEK – DEL 2

Offentliga byggnader har ofta tunga dörrar. Tänk om du inte skulle kunna öppna dörren till biblioteket själv? Ibland är servicedisken rätt hög. Tänk om den var så hög att du inte skulle kunna se vad som finns på den? Succéfilmen om och av handikappade, Kovasikajuttu, berörde många, men skulle det kännas rätt att bli rörd framför bibliotekets utlåningsmaskin?

Biblioteket är avsett för alla. Det är ett socialt rum som gör det möjligt att delta i aktiv samhällsverksamhet och informationsförmedling. På biblioteket kan du vara dig själv och kostnadsfritt göra sådant som intresserar dig. Du är välkommen.

För att vara allt detta för var och envar, bör biblioteket vara tillgängligt. Också handikappade bör kunna komma till biblioteket smidigt och problemfritt. I detta kan det nya centrumbiblioteket visa vägen och föregå som ett gott exempel både för andra nybyggnader och ombyggnadsobjekt. Read more »

Många vägar från en bok

När människor som läst samma bok samlas för att diskutera den, föds en säregen stämning och speciell vänskap. De många världarna inuti en bok flödar samman genom deras upplevelser och yttranden. Lite sådan var stämningen i Kiasma den 23 januari när olika aktörer från bok- och litteraturfältet samlades till centrumbibliotekets Litterära förmiddag. Med fanns bloggare, förlagschefer, författare, poeter, lärare inom ordkonst, modersmålslärare, journalister och folk från medier, representanter för litteraturorganisationer, -föreningar och -institutioner. Allt som allt fler än 50 personer med starka band till boken och litteraturen. När deras kunskaper och färdigheter möttes, fick boken ett helt nytt liv – nya samarbetsformer, koncept och synvinklar. Read more »

Kollektivens gemensamma bibliotek

Vi vill att centrumbiblioteket inte bara ska vara en lokal, utan också ett verktyg, en plattform och en publikationskanal för enskilda stadsbors och olika kollektivs aktiviteter. ”Fritt tillgängligt utrymme just för dig, för er, för er förening, er organisation, ert samfund, ert gäng. Kom och fyll utrymmet, gör det levande, gör det till ert eget, ge till varandra och var tillsammans.” Till exempel så skulle centrumbiblioteket kanske kunna göra reklam för de möjligheter som det offentliga stadsrummet erbjuder för medborgarna, användarna, dem som gör och dem som upplever. Huvudstadsregionen vimlar av aktiva aktörer som centrumbiblioteket ivrigt väntar ska komma i stora skaror.

Vi bad medborgarorganisationer och samfund ge oss sina förslag på hur de skulle vilja utnyttja lokalerna och möjligheterna i centrumbiblioteket. Read more »

Helsingforsbo, bestäm om pengar!

Biblioteket erbjuder för första gången Helsingforsborna möjlighet att tillsammans besluta om hur ett utvecklingsanslag om 100 000 euro ska användas. Anslaget ingår i centrumbibliotekets budget och ska användas till pilotprogram som syftar till att utveckla verksamheten på framtidens bibliotek. Kom med och fatta beslut om vilka pilotprogram som startas på biblioteken redan nästa år! Påverka planeringen av framtidens bibliotek redan i dag. Låt oss bygga det nya biblioteket bit för bit.

Delta i verkstäderna och på nätet:

Diskutera, kommentera och ställ frågor på nätet: vecka 42 på adressen keskustakirjasto.fi. Read more »

Förskolepedagogernas åsikter att räkna med

I en workshop för pedagoger föddes många idéer om hur man kan göra centrumbiblioteket till ett smultronställe för både barn och familjer.  

”En urban lägereld för stadsfamiljer där generationerna möts… Plantering av växter och skönlitteratur i takträdgården… En stor centrumlekpark på biblioteksgården…”

På Annegården i Helsingfors brydde man sig inte om det snöblandade regnet utan fokuserade istället på centrumbibliotekets projekt, där en grupp pedagoger som arbetar med barn samlades för en idéworkshop. Hurdan lokal skulle det nya biblioteket kunna vara för barn, familjer – alla generationer tillsammans? Det var denna fråga man sökte svar på i Idépro-workshopen. Aktörer från många olika områden inom kulturarbete för barn såsom Skolbio, Mediametka och Annegårdens ordkonstskolor deltog i diskussionen. Varje bord fick välja ut de fyra viktigaste delområdena som borde uppmärksammas vid planeringen av centrumbiblioteket. Till slut var det fyra ämnesområden som utkristalliserade sig efter den gemensamma och ivriga diskussionen. Read more »

Centrumbiblioteket byggs öppet och med gemensamma krafter

I år kastas bollen i centrumbiblioteksprojektet till stadsinvånarna och intressentgrupperna: hurdant bibliotek och ”urbant byhus” vill de att Tölöviken ska få under år 2017? Det är fråga om en äkta interaktiv situation – ett hus som fortfarande står under konstruktion och som lever genom sina användare. Read more »