Bibliotekets spiraltrappor dalade ned från skyn

Bara himlen var taket i februari när de spiraltrappor som binder samman Odets tre våningar för allmänheten majestätiskt lyftes in i huset. De dalade sakta ned genom en öppning som gjorts i yttertaket, ett segment i taget, hängande i vajrar från en hydraulisk teleskopbom. För bygget var det en milstolpe att få trapporna på plats.

Trapporna anlände i tio block till tomten med en specialtransport. Den färdiga helheten består av två spiraler som tar av från varandra, A- och B-trappan. Totalt väger den kompletta helheten i stål 80 ton. Trapporna har tillverkats av Normek Oy, precis som de stålbågar som bär upp biblioteket.

På bilden är det första segmentet för entréplanet redan på plats och dess förlängning dras här med ett rep för att sedan svetsas fast i rätt vinkel. En enorm öppning lämnades mellan våningarna i byggfasen, men yttertaket öppnades på nytt för den här tilldragelsen.

– Vi byggde ett väderskydd av presenningar vid trapporna och tog bort ett takelement över dem. När det sista segmentet av trapporna är på plats, läggs takelementet tillbaka och fogstryks på nytt. Hela trappschaktet genom våningarna är beklätt med ESP-isolerskivor för att hålla värmen kvar medan yttertaket låg öppet, berättar YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam.

För klenfotade kunder har biblioteket hela två andra alternativ till spiraltrappan: en rulltrappa och hissar. Även stommen till rulltrappan monterades på plats i februari. Framdeles väntar ännu teknik, räcken och trappsteg på att bli monterade, och efter det justeringar och testkörningar. Som bäst håller man också på med att installera hissarna.

En modell av undertaket visar den nya formen på takfönstren

I undertaket på tredje våningen, dvs. i den egentliga bokvärlden, har man monterat en miniatyrmodell för att undersöka hur man får undertaket att bölja vackert och hur man av takfönstren bygger ett fält med okonstlade ljusöppningar.

Takfönstren, som ursprungligen föreföll vara åttkantiga, omvandlas till runda ljusöppningar efterhand som modellsektionen förlängs. Taket blir vitt och utan fogar, det sugs skenbart upp i ljusöppningarna. Tack var sin böljande form ligger både taket och ljusöppningarna ibland lägre, ibland högre på olika platser på våningen.

Ljusöppningarna byggs i lodräta skelett, ett sådant ses upptill på bilden. Akustisk mineralull monteras först i skelettet. Ullen övertäcks sedan med besprutad MonoRoc-isolerputs. Det är fråga om en tjock rappning som avstöter vatten, är ljudisolerande och dessutom energieffektiv. Underputsen besprutas senare med en jämn ytbeläggning. Tack vare metoden kommer undertaket att senare likna ett enhetligt stentak.

I norra gaveln på tredje våningen byggs med god fart som bäst en barnvärld med loft. Redan efter knappt ett år kommer man att hålla sagostunder under loftet!

Längs östra väggen framskrider monteringen och fogstrykningen av bibliotekets glas, allt efterhand som vädret tillåter. Februarikölden har inte varit till något förfång när glasen lyfts på plats i sina mekaniska konsoler, men fogstrykningen av dem kräver mildare väder.

På den sida av huset där medborgarläktaren finns, dvs. i väster, har över hälften av glasen monterats i sina mekaniska konsoler. Här förbereder man sig för att flytta glas från ett lastflak till tassarna på en sugkoppslyftanordning.

Målaren målar huset, men varken i blått eller rött

Efter en gammal barnramsa målar målaren huset, i blått och rött. Målarmästare Pasi Kalliokoski från Lainisalo Rakennusmaalaus Oy har fått nöja sig med vitt och svart.

– Förutom vitt och svart består bibliotekets färgvärld av fanerytor. Inventarierna ger sedan den egentliga färgen. Taken och kanalerna i dem har målats svarta, väggkrönen likaså. Väggarna i sig kommer i de flesta fall inte att målas, då de övertäcks med akustik- och fanerpanel. Ett fåtal vita väggar finns. Svart och vitt är vanliga färger i offentliga lokaler, medan man i affärscentrum prioriterar även andra färger samt tapeter och strukturella beläggningar, berättade Pasi innan han steg in i personliften och började jämna ut undertakets väggkrön.

Timmerman Marto Jaakson för sin del höll på med att bygga en sockel på andra våningen, vid en vägg som skiljer åt kontorslokaler. Nya glasfönster är på väg genom korridoren. Träjobben löpte flinkt undan för Marto, som har jobbat på bibliotekets byggplats i omkring ett år.

De övriga timmermännen hade nog med jobb med vistelserummet på andra våningen. En trästomme byggdes som bäst och under följande månader omvandlas rummet efter finputsning till ett inbjudande läsområde.

Veteranarbetsledaren kom med

Den nyaste arbetsledaren för bibliotekets byggplats har lång erfarenhet, som även förslår för andra. Jorma Pelkonen, 60, kom till Odet från en byggplats för ett par kontorshus.

– Odet med sina speciella konstruktionslösningar är en avsevärt mer utmanande plats än ett kontorshus. Jag ansvarar för bland annat plattläggningar, och redan det stora toalettrummet i källaren är exceptionellt. Som visuella element används imponerande, tre centimeter tjocka kalkstensplattor, som sätts fast med ståltappar i väggen.

Jorma har deltagit i att bygga såväl bostäder, kontor som hotell, och även en järnvägstunnel. Referenslistan kompletteras ännu med centrumbiblioteket innan Jorma går i pension som 63-åring.

 

 

Text och foton: Liisa Joensuu, Tmi Magic Words

 

Väggen mot soluppgången fick fasadglas

Fasadglasen på Odets översta våning har lyfts på plats på byggnadens vägg mot öster, dvs. mot morgonsolen. Fastän man ännu får vänta på att morgnarna ljusnar väcker glasen som sträcker sig från golv till tak ändå förtjusning redan i förvinterns gråhet.

Med hjälp av personhissarna på bilden river man de EPS-skivor eller styroxskivor som har tjänat som värmeisolering, och gett vindskydd innan glasen lyftes upp och monterades i sina mekaniska fästkonsoler. Glasen mot Tölöviksgatan kommer inte att synas så värst länge, därför att när fogningen av dem börjar kommer östra väggen att vara dold bakom byggställningar och presenningar till skydd mot vädret.

Just nu är husets norra gavel täckt med presenningar. Glasen tätas på både in- och utsidan och presenningarna garanterar de plusgrader och torra förhållanden som behövs för jobbet.

Nu när fasadelementen har lyfts upp och monterats i sina konsoler på husets västra sida kan man börja skönja Odets kurviga former. Elementen bekläds senare med skålningsvirke i vilket man fäster det slutliga ytbeläggningsmaterialet. Medborgarbalkongen vilar på den utåtsluttande väggen.

Presenningarna är dragna ända upp till taket, därför att man bakom dem jobbar med takskägget. Arbetsledare Mansoor Ardam kollar resultatet av fogningen av glasen. Fogarna godkänns endast när de är raka och utan extra knölar. Den elastiska massan fäster bäst på torra och rena ytor.

I slutet av januari gjorde man sig på byggplatsen klara för att montera fasadglasen även på tredje våningen, mot solnedgången, på byggnadens västra vägg. På våningen installerade man först glaspelare, som ska stöda ytglasen. När glaspelarna sitter stadigt fast i sina stålskor, kan de upp till nio meter höga, flerskiktade glasen på 1 500 kilogram riktas på plats med en sugkoppslyftanordning.

Värmeelementen placeras så de inte syns

I den snåla vinterblåsten börjar genomsnittsmedborgaren lätt undra hur den akvarieliknande tredje våningen hålls varm då alla väggarna är av glas från golv till tak. Förstås har proffsen löst detta, till och med på ett estetiskt sätt. Det kommer inte att installeras några vattenfyllda värmeelement framför glasen, de skulle bryta glasväggarnas visuella enhetlighet.

– Lokalen värms upp med smala konvektorer, som finns under installationsgolvet. De blåser ut varm luft vid nedre kanten av glasen, förklarar Mansoor Ardam och visar hur lösningen, som stoppar drag, byggs framför fönstren. Tekniken installeras på betonggolvet och på det monteras sedan installationsgolvet. Bibliotekets användare kan ställa sig helt framför fönstren utan att behöva väja undan för några element.

I datormodelleringen syns konvektorerna som låga, röda klossar under fönstren. Mellan husets yttertak och tredje våningens undertak finns det mycket husteknik: ventilationskanalerna syns gröna på bilden, sprinklersystemet är i turkos och elkablarna är blåröda. Endast sprinklermunstyckena förblir synliga, när våningens böljande undertak har monterats på plats.

Undertaket, som på den här bilden illustreras med en smal neongrön konstruktion, kommer på grund av den omfattande hustekniken att ligga avsevärt lågt ner i förhållande till takåsen. Ovanpå undertaket finns det plats för till exempel en inspektionsbrygga, som man just börjar bygga.

Mellanväggarna gör rumsindelningarna synliga

Den tredje våningen är ett enda stort rum medan rum av olika slag fyller upp den andra våningen. Alltefter användningsändamålet byggs väggarna antingen i glas, av gipsplattor eller genom att mura dem. Just nu framskrider byggandet av gipsväggarna i rask takt.

Cirka hälften av gipsväggarna på andra våningen är färdiga. I korridoren på bilden finns en ingång till spelrummen. Den andra våningen för den traditionella biblioteksinstitutionen till ett helt nytt tidevarv. Två allmänna studior och ett editeringsrum, en fotograferings- och videostudio, ett spelrum för musik, ett kontrollrum, en trumskrubb, kontor, mötesrum, ett medierum och rum för mindre grupper kommer att byggas. På andra våningen byggs just nu som bäst mellanväggar, men där lägger man även exempelvis akustisk ull samt målar och spacklar gipsplattorna.

Morgnarna på byggplatsen inleds hurtigt med käppgympa

I arbetslivet talas det mycket om hur den äldre generationen lär den yngre och för så kallad tyst information vidare. Men också den unga generationen kan lära den äldre och komma med något nytt till byggplatsen.

På Odets byggplats startar morgnarna numera med käppgymnastik klockan sju! Några minuter med böjningar och huksittande får blodet att cirkulera och värmer upp musklerna. Vanan främjar såväl arbetarskyddet som arbetshälsan. Reaktions- och koordinationsförmågan blir snabbare och även balansen håller sig bättre. Ibland deltar över ett dussin personer. Foto: Annika Kallioniemi.

Käppgymnastiken leds av Essi Tuomenoja, 23, nybliven byggmästare och arbetsledare hos YIT.

– Även om medarbetarna i början tyckte att gympan var underlig, snickrade de för gympakäpparna, alltså borstskaften, slutligen ihop en egen transportlåda med bärremmar, berättar hon glatt.

Essi utexaminerades som byggmästare från yrkeshögskolan HAMK och före jobbet på Odet har hon hunnit med sex olika byggplatser. Hon tycker det är fascinerande att varje jobb lämnar ett monument efter sig, det må så vara en industrihall eller ett bibliotek.

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

El till huset!

Om det funnes bara böcker i Odet, skulle det ännu vara enkelt att dra el till byggnaden. Men medborgarnas vardagsrum erbjuder besökarna speciella lokaler för allt från en biograf till studior, vilket ställer större krav på elplanering och elinstallationer.

– Även lokalernas varierande former ger speciella utmaningar: i varje lokal måste man gå fram på ett särskilt sätt. Saker och ting kan se enkla ut i planen men vara mycket mer krävande i praktiken, berättar Janne Valtonen (till vänster), som jobbar som bas för elmontörerna, och projektchef Seppo Kautto (till vänster) från ARE.

De praktiska arbetena försvåras också av att de flesta lokaler i Odet saknar ett undertak som skulle dölja tekniken. Installationerna blir synliga och måste därför göras exceptionellt prydligt. I december monterade elmontör Ari Davidila svarta kabelhyllor i taket på andra våningen.

Särskilt utmanande visavi elarbetena är biografen och studiorna. Ljudisoleringen i dem kräver att genomföringarna av kablarna görs med onormala lösningar.

– Kablarna kan inte installeras som knippen utan måste enskilt dras genom konstruktionerna ”i stil med spretande fingrar” och ljudisoleras var för sig med massa. Vi måste dessutom följa akustikerns noggranna anvisningar, berättar Seppo Kautto.

På grund av ljudisoleringen ska biografen och studiorna (på bilden) förses med ett flytande golv. En röd ljuddämpningsmatta Sylomer har lagts på betongupphöjningar. Mattan har i uppgift att skilja golvet som läggs ovanpå åt från stomkonstruktionen och dämpa ljudet såväl från studiorna till de övriga lokalerna som från grannlokalerna till studiorna.

Även living lab och dess förevisningsteknik räknas som en speciell lokal.

– Det behövs exceptionell strömförsörjning för såväl projektorerna som rummets glasväggar, vilka kan förmörkas eller öppnas med ljus elektroniskt, förklarar Janne Valtonen. Han berättar att husets elarbeten ännu är i begynnelseskedet.

– Även om källaren redan är klar till 60–70 procent är arbetena för till exempel andra våningen färdiga till bara 10 procent. Först nu har vi fått upp farten.

Biblioteket slukar tiotals kilometer elkabel. En del av kablarna kan döljas under ett installationsgolv. Golvet står på egna tassar som monteras på betongplattan. Tekniken installeras i utrymmet mellan golvet och plattan. Det är lätt att komma åt kablarna också efter att byggnaden är färdig.

Miniatyrmodell av undertaket på tredje våningen

Till skillnad från de övriga våningarna i Odet byggs ett undertak på den översta. Konstruktionen blir så pass unik att man först gör en miniatyrmodell av den.

Datorbilden visar takets ovanliga, böljande former och takfönstrens platser. Byggandet av den cirka sex meter långa miniatyrmodellen inleds efter trettondagen och den ska godkännas hos arkitektbyrån innan det egentliga taket byggs.

Den tredje våningen blir ett fantastiskt rike för ljus och böcker. De gröna klossarna föreställer bokhyllor. Ljuset väller in från såväl de vägghöga fasadglasen som takfönstren. Man beslutade att kitta fasadglasen under skydd av presenningar mot vädret. Presenningarna monteras före jul och arbetet börjar från gaveln mot norr. Till vänster syns platsen för en stor spiraltrappa av stål. Trappan anländer till byggplatsen i början av året.

Toaletterna i källaren är könsneutrala

När det i ett hus finns en biograf, en restaurang samt konferens- och arbetslokaler, då behöver man också tillräckligt med toaletter i det. Behoven har tagits i beaktande vid planeringen.

Det byggs toaletter på varje våning, men de offentliga finns huvudsakligen i källaren. De har inte fördelats över könen utan är så kallade unisextoaletter. Man når källaren med både hiss och längs en spiraltrappa av betong. Spiralen som bildar trappan är nästan ett konstverk i sig.

Det finns drygt tjugo separata toaletter i källaren så det borde inte uppstå så värst långa köer. Tvättställen och toalettstolarna installeras först efter att golvet har gjutits. Det gjordes efter mitten av december. Utrymmet har golvvärme som håller koll på fukten.

Fasaden snyggas upp

I december började man montera fasadelement på byggnadens västra sida.

Innan man inledde monteringen svetsade man ännu om några elementkonsoler och fixade till dem. Stålkonstruktionerna har försetts med konsoler för elementen – det går således kvickt att lyfta dem på plats.

Med en sådan här ram stiger ett element i taget upp till sina konsoler. Ytan av elementen förses senare med battingar så att luften kan cirkulera bakom den slutliga träbeklädnaden.

Fasaden övertäcks på samma sätt som norra gaveln på bilden. De 280 millimeter tjocka färdiga elementen, som blir under den slutliga träbeklädnaden, har värmeisolering och fuktspärr.

En ny arbetsledargeneration

Arbetsledarna är eftertraktat folk på olika byggplatser och även Odet har fått en ny arbetsledarpraktikant, Jarno Silén, som studerar byggteknisk produktionsledning vid yrkeshögskolan HAMK.

– Jag har varit intresserad av byggande och hantverk alltsedan barn, i min fars och morbrors fotspår. Odet är en intressant byggplats. Jag kommer säkert att lära mig mycket, trodde Jarmo på sin första arbetsdag.

 

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Fasadglasen hissas upp med en säregen sugkoppslyftanordning

Fasadglasen på Odets översta våning började i november hissas upp till sina platser med en sugkoppslyftanordning som enkom hade tillverkats enkom för bibliotekets byggplats. Med sina tassar sög lyftlyftanordningen raskt upp det ena tunga, flerskiktade glaset efter det andra till husgaveln mot norr, där monteringsarbetet började.

Estniska Windoor AS, som tillverkat och monterade glasen, hade måttbeställt lyftanordningen från Italien så att glasen, som väger lika mycket som en personbil, stadigt och tryggt kunde lyftas på plats. När en produkt med hal yta som lätt gå sönder och väger 1 000–1 500 kilo svävar i luften, får den absolut inte glida. Foto: Mansoor Ardam.

– Vid installationen av alla glas framskrider vi systematiskt sektion för sektion och sida för sida. Installerandet löper från norra gaveln till östra sidan, där bandfönstren på andra våningen redan till stor del är på plats, berättar YIT:s ansvarige arbetsledare Tero Seppänen (till vänster).

Bandfönstren är ännu vanligt byggande, men fasadglasen på tredje våningen är till storleksklassen och fästningsmetoden de största under Tero Seppänens och arbetsledaren Mansoor Ardams (till höger) arbetskarriär hittills.

I norr är glasväggen nästan åtta meter hög, och högst – över nio meter – på fasaderna mot väster och öster. Ovanför det stora ytglaset monteras ännu ett kompakt glas som täcker takfotskonstruktionerna. Hela arbetsskedet och kittandet pågår långt in på våren.

– Kittandet kräver noggranna förhållanden, eftersom ytorna som ska kittas inte får vara fuktiga. Arbetet kan utföras antingen när vädret tillåter det eller annars under väderskydd. Just nu funderar vi på olika alternativ. Vi ska också utföra tester och kontrollera fogarnas kvalitet genom att skicka provbitar till fogmassans tillverkare, berättar Seppänen och Ardam.

I början av installationen hålls enskilda glas på plats med mekaniska fästen. Den speciella lyftanordningens sexton sughuvuden bär glaset tills man fäst det. I följande skede tätas springorna så de blir vattentäta och i hörnen görs strukturella fogar. Foto: Mansoor Ardam.

Ytglasen stöds av glaspelare, som i sin tur förankrats i stålkonsoler. Finlands väderförhållanden har tagits i beaktande för ytglasens konstruktion och mönstring: ett glas med flera skikt håller värmen väl på vintern och på sommaren minskar den tryckta mönstringen direkt solgass.

Upptill är fönstren kompakta och vita, men blir till grynigt ”snöfall” ju närmare nedre kanten man kommer. Mönstret glesnar gradvis och nedtill är glaset klart och transparent. Arbetsledare Mansoor Ardam pekar på den tryckta bilden av snöfall. Han har med datorn tagit fram ett hjälpmedel, med vilket monteringen kan styras och kontrolleras.

Också takfönstren har monterats på plats i sina åttakantiga fördjupningar och isoleringen av yttertaket är färdig. På tredje våningen omvandlas väggarna av isolerskivor stegvis till glas och hela utrymmets utseende genomgår en enorm förändring.

Kundvänliga lösningar

På gaveln i norra ändan finns en säregen fönsterlösning också på marknivån. Bakom de triangelformade fönstren har ett vindfång till familjebiblioteket och en förvaringsplats för barnvagnar snart byggts färdiga. Vid planeringen har barnens behov tagits i beaktande på ett utmärkt sätt. I familjebiblioteket byggs ett rum med pentry där man kan äta sin matsäck.

Via den norra entrén är det lätt att också gå till biografens foajé, träffpunkten och vistelseområdet samt café-restaurangen. Bredvid vindfånget kan man köra ned till de underjordiska utrymmena.

Arbetena med hustekniken avancerar hela tiden i de olika sektionerna och det byggs fler väggar som delar upp lokalerna. Här tittar de på ritningar över kabeldragningar för el.

Balkongen trycktestades

Medborgarbalkongen trycktestades i slutet av november för eventuella läckagepunkter innan betongplattan gjuts i december.

– Balkongens brunnar täpptes till och man ledde 200 millimeter vatten över ytan för att se om där finns punkter som borde isoleras. Brunnarna och rörkopplingarna testades ännu med ett separat test. Ytan kan gjutas först när fuktisoleringen är i skick. En träkonstruktion byggs senare på betongplattan, förklarar Tero Seppänen.

Sockeln på västra sidan av byggnaden vattenisolerades i slutet av november och då utförde man även markbyggnadsarbeten. Vid husväggen gjuter man en betongplatta som blir kvar under den slutliga stenbeläggningen.

Kvadrat- och kubikmetrar skrämmer inte arbetsledaren

Huvudentreprenören YIT har fått förstärkning till sitt gäng. Hannu Heikkinen är från Rovaniemi, men har redan i fem år trivts i söder och hans ansvarsområde innefattar hustekniken och samordningen av den. Han är ingenjör i elkraftsteknik, har jobbat inom fastighetsbranschen i 35 år och varit med och byggt bostads- och kontorslokaler, produktionslokaler samt ett kontorshus för en gruva i norr, men Odet kommer att bli den största byggplatsen i hans arbetshistoria.

– Projektets storlek skrämmer mig inte, därför att det är fråga om lagspel. Samordnandet av gränssnitten mellan hustekniken och de olika aktörerna kan vara utmanande, men underlättas när man jobbar tillsammans med människor som har samarbetsförmåga, berättar Heikkinen. Hans intresse är älgjakt och han är också verksam som utbildare inom Försvarsutbildningsföreningen.

 

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Ett kvinnligt logistikcentrum

Kontrollen av materialflödena på en smal tomt mitt i stan är en av utmaningarna på byggplatsen för Odet. När det kommer tiotals laster med varor om dagen, är den ständiga frågan: var ska vi lägga dem? Byggplatsens kraftkvinna vet svaret. Hon är Heidi Järvensivu, arbetsledare med ansvar för logistiken. Hon anpassar sina instruktioner till situationen på byggplatsen: var varorna används, hur snart de behövs och var det finns förvaringsutrymme. Lasterna placeras på ändamålsenliga platser inom gårdsområdet, eller förs direkt till rätta sektioner på våningarna.

– Jag måste alltid vara ett steg före byggandet och tänka på logistiken några dagar i förväg. Lasterna, tidsschemat för bygget och husets planritning snurrar alla samtidigt i mitt huvud. Jag strävar efter att varorna ska röra på sig bara en gång, dvs. hamna på rätt plats med detsamma, berättar Heidi, som har 10 års logistisk erfarenhet.

Öster om byggnaden löper en gata och därför kan bara den västra sidan användas som lagringsplats. Även av Medborgartorget har det kapats en stump till lagringsplats. I oktober kom det bland annat en stor hög tegel till tomten, av vilka det ska muras rumsutrymmen. De skiner vita i mitten av nedre delen på bilden. Det behövs plats för otaliga produkter som trä- och rörvaror, ventilations- och elinstallationsprodukter samt i tilltagande grad för fasadfönstren.

Heidi Järvensivu möter bilförarna vid olika portar. Förutom till dem som levererar laster ger hon instruktioner även till förarna av betongbilar, pumpbilar och olika slags kranfordon. Heidi har vuxit genom erfarenheten av sitt arbete och är ett praktexempel på entreprenörskap och problemlösningar.

– Jag jobbade för flera år sedan som körplanerare och därefter som byggmålare och plattläggare. Jag upptäckte samma problem på olika byggplatser: varorna låg på fel platser och väntade, informationen löpte inte och ingen skötte logistiken. Jag beslutade att själv grunda ett företag i branschen och fick med en annan kvinnlig företagare som partner. Local Logistics erbjuder logistik- och byggplatstjänster, där också organisering av avfallshanteringen och övervakning av ordningen på byggplatsen ingår. I Odet verkar företaget under huvudentreprenören, dvs. YIT.

Odet har en exceptionell form i fråga om byggandet, men också när det kommer an på logistiken. Medborgarbalkongen begränsar lyftandet av föremål, och det är en lång väg mellan norra och södra ändan. Det är inte möjligt att lagra material framför byggnaden, eftersom området måste hållas öppet för olika fordon och lyftkranar. I det här skedet väntar medborgarbalkongen på att ytan betonggjuts. Bakom balkongen syns sittområdet på andra våningen och det har nu gjutits färdigt så att ställningarna som stött platsen har kunnat monteras ner.

I oktober installerades en hiss i byggnadens södra ända som gör det lättare att föra material upp till våningarna. Ju mer fasaden stängs när bygget framskrider, desto viktigare blir hissen.

Nu kräver yttertaket bara isolering

Det är meningen att vi i dessa dagar ska få huset isolerat och temperaturen att permanent hållas på plussidan. På många platser fungerar EPS-isolerskivor av polystyrenplast som väggar. De tål fukt väl och är en utmärkt värmeisolering.

EPS-isolerskivorna fungerar också som väggar på tredje våningen, fastän den till slut får fönster från golv till tak. Tredje våningen har helgats för böcker. Den ser mer stängd ut än hittills, eftersom yttertakets element har fåtts på plats längs hela byggnaden.

Yttertaket på Odet har en låg ås som stiger och sjunker på vardera sidan om taket. De böjda formerna uppstod genom nästan en meter tjocka färdigt formskurna element. I slutet av oktober övervakade YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam installationen av bitumenmembranisolering.

Takets sänkor och åsar samt flera takfönster gjorde installeringen av membranet utmanande. Membranet fås att fästa genom att värma upp det med lågan från en gasbrännare.

Fasadglasen böljar efter takets form

Takets böljande form påverkar också ytterglasets dimensioner på tredje våningen. Höjden på glasen varierar med takets höjningar och sänkningar. De allra högsta, över nio meter höga glasen monteras på västra och östra fasaden. De byggs av flera element.

– Installationerna börjar i husets norra ända. För lyftningarna har vi skaffat en speciell anordning och låtit tillverka sugkoppar till den i Italien. En glasruta är ett par meter hög och bred och väger drygt 1 000 kilo. Installationen avancerar från norr till östra väggen, berättar Mansoor Ardam.

Glasen monteras i konsoler som syns nertill på bilden. Windoor AS i Estland framställer glasen och producerar tryckbilderna till dem. Det nya biblioteket kunde inte finnas i en mer storartad miljö: fönstret mot norr ger utsikt mot Finlandiahuset och dess parker.

Monteringen av fönstren på andra våningen ligger en aning före. Bandfönstren i norra väggen monterades redan i oktober. Installationen av värmeisoleringen i väggarna framskred raskt från norra gaveln till östra väggen. Arbete där är klart och framskrider härnäst mot söder.

 

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Det är lätt att andas i Odet

Biblioteket för en ny tid byggs efter moderna byggkrav. Odet byggs förutom i trä, glas och stål även efter strikta hustekniska normer, som garanterar angenäma besöksupplevelser, även vad gäller inomhusluften. Det har ställts högsta möjliga krav på renhetsklass för inomhusluften. Tack vare det jobbar byggarna i frisk inomhusluft och bibliotekets användare får ett hus med ren luft.

I datormodelleringen syns ventilationsrören som tjocka och vita. Totalt har cirka 20 procent av dem installerats. Installationen av stamrören för den övriga hustekniken har framskridit raskare, emedan 70 procent av helheten är färdig. För VVS-planeringen svarar Ramboll medan Are är entreprenör.

– Det strikta kravet P1 på renhetsklass förutsätter att det i byggskedet inte kommer föroreningar in i ventilationssystemet, och att systemet vid överlåtelsen av byggnaden uppfyller de högsta kraven på inomhusluft. Vi arbetar nu efter dessa normer och det känns som att biblioteket även kunde fungera som sjukhus, skrattar Ares projektskötare Tony Lindholm, som ansvarar för hustekniken. På skärmen på hans dator kan man se ventilationsrören som nyligen installerades på andra våningen.

På grund av kravet på renhetsklass har man skapat undertryck i källaren, som har utrustats med suganordningar försedda med HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air filter). Dessa apparater suger upp förorenad luft. YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam kontrollerar sugapparatens munstycke.

Alla maskiner har teknik för reducering av damm samt övertrycks- och undertrycksfläktar. Vid funktionsprov kommer maskinerna att testas med en geltejpsmetod som avslöjar eventuella partiklar som fastnat på gelets yta. Mansoor Ardam visar en av ventilationsmaskinerna.

Även målaren jobbar för god inomhusluft

Innan ett rum kan ges status med renhetsklass P1 måste ytorna i det dammbindas. Det ingår i målarens uppgifter. Målarmästare Pasi Kalliokoski från Lainisalo Rakennusmaalaus Oy har jobbat i Odet alltsedan sommaren.

– På grund av klass P1 behandlas alla rum och schakt för dammbindning. Det görs med vattenburen färg eller dito lack. Alla produkter är av bästa möjliga miljöklass, M1-klassificerade och CE-märkta, berättar Pasi, medan han markerar en murad vägg att den ska jämnas ut.

M1 innebär att produkten har testats hos ett opartiskt laboratorium och att den inte släpper ut kemiska utsläpp i inneluften. CE-märkningen innebär att kraven i EU:s direktiv uppfylls.

Den senaste tiden har Pasi haft i uppgift att bland annat att sprutmåla taket på andra våningen med svart målarfärg. Hustekniken som installerats i taket får en svart målarfärg något senare. Rören döljs med målarfärg, eftersom det inte byggs något undertak för att täcka dem. Pasi jobbar tills vidare ensam. Det kommer fler målare efterhand som mellanväggarna byggs. Entreprenaden omfattar spacklings- och målningsarbeten i hela biblioteket.

De första fasadelementen är på plats

I september fick Odet de första fasadelementen i norra ändan av byggnaden. En transport med långtradare rymde bortåt fem element i taget.

I det här skedet är det fråga om 280 millimeter tjocka färdiga element med värmeisolering och fuktspärr som monteras under den slutliga träbeklädnaden. Stålkonstruktionerna har försetts med konsoler för elementen – det går således kvickt att lyfta dem på plats. Foto: Mansoor Ardam.

Elementens ytor förses senare med korsvirke för montering av den slutliga ytkonstruktionen. Korsvirket säkerställer luftcirkulationen bakom träbeklädnaden och fungerar som stagverk. Fasadelementen levereras av estniska Timbeco Woodhouse Oü, som också svarar för tillverkningen av yttertakets element.

Värmeisoleringen av fasaden med element fortsätter från norr österut, dvs. i riktning mot Tölöviksgatan. Därefter står sydändan i tur, som tills vidare har skyddats med plast. Längst hålls västra sidan mot Medborgartorget öppen, därför att byggnadsmaterial förs in i huset den vägen.

Principen för tidsschemat: kör som tåget

Det nya bibliotekets omfattning och unikhet ställer höga krav på projektstyrningen. Alla skeden måste logiskt och smidigt följa på varandra, även om det ibland krävs lösningar utan tidigare erfarenhet.

Byggandet styrs av en omsorgsfull arbetsordning som säkerställer att arbetena för huvudentreprenören och de tiotals underleverantörerna framskrider ändamålsenligt.

– Vi hanterar tidsschemat med ett system som är känt under namnet Location-Based Management System eller LBMS. Arbetsskedena för respektive lokal görs i följd och då fås den på en gång i skick, berättar Mansoor Ardam. YIT:s slogan har också tryckts på ryggsidan av skjortorna.

Färggranna Posti-it-etiketter på väggarna i konferensrummet fungerar som vardagligt stöd för datorprogrammet. De komprimerar framskridandet vecka för vecka.

Idéen med LBMS-systemet är att gallra bort onödiga väntetider. När till exempel murarna avslutar sitt jobb i ett visst block kommer målarna snabbt efter. Arbetsgrupperna i respektive bransch förflyttar sig från en plats till en annan i byggnaden och alla är på rätt plats i rätt tid. På så sätt pågår många arbetsskeden samtidigt – bygget kör som tåget.

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Massivt pussel med takelement

De första yttertakselementen är resta i norra ändan av Odet. Att sätta ihop dem har varit som ett massivt pusselspel med hopsättning av skyddsräcken och trianglar, men att flytta och passa in elementen hör inte till de lättaste jobben: elementen är 12 meter långa och nästan en meter tjocka. Bredden varierar med elementet och alla väger tusentals kilo.

– Bara två eller tre element i taget har kunnat hämtas med långtradare till byggplatsen. De största styckena väger åtta ton, berättar YIT:s ansvarige arbetsledare Tero Seppänen.

I månadsskiftet augusti–september monterades en ljusröd gipsplatta som fungerar som brandskydd och blir täckt av ett undertak som installeras senare. På tredje våningen var byggandet av en utpräglat arkitektonisk konstruktion för lokalen i norra ändan samtidigt på gång, det vill säga balkongen som syns i bakgrunden.

Nostimet_ja_kipsilevynleikkausta

Yttertakselementen hissades ned på färdiga konsoler i vita stålkonstruktioner och skruvades på plats. Estniska Timbeco Woodhouse Oü ansvarade för tillverkningen av elementen och har nu påbörjat installationsarbetena. Figursågningen av styckena gjordes vid Timberpoint Oy:s fabrik i Lovisa.

Elementen prefabricerades detaljerat med till exempel platser för takfönstren och en sådan syns som en åttakantig infällning på bilden. I fogfyllningskedet fylls elementens långa sidor med specialuretanskum och de korta med mineralull. Det är viktigt att man samtidigt kontrollerar att det blir en luftspalt kvar i fogens översta del emedan det träbyggda taket också måste vara ventilerat.

Balkongen får egna brunnar

Medborgarbalkongen väntar på att ytarbetena inleds, det vill säga att man börjar gjuta betong och lägga vattenisoleringar, varefter man kan lägga småplattor och träbeklädnad.

För att bekämpa halka på balkongen har konstruktionen inbyggda eluppvärmda linjedräneringsbrunnar, som hålls öppna också vid köldgrader så att vattnet rinner snabbt bort från balkongen.

På tredje våningen i biblioteket förbereder man sig för att installera fasadglas. Byggandet av stödkonstruktionerna för glasen har börjat i norra ändan. Glasen sträcker sig från golv till tak och YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam visar var de installeras: i egna konsoler bakom medborgarbalkongen.

Gjutandet av den sista betongplattan i södra gaveln på den tredje våningen i slutet av augusti visade sig vara en icke ringa prestation. En gjutning kan aldrig lämnas på hälften och den här gången pågick den från klockan fem på morgonen till åtta på kvällen. Gaveln slukade över 200 kubikmeter betong.

Gjutningarna av golven på andra våningen är över, men sittområdets stegvis stigande fält med hålbjälklag får ännu sällskap av steg som gjuts på plats. Betongdamm i området dammsögs bort emellanåt.

Här fäster man konsoler för väggkrön eftersom det börjar byggas mellanväggar på andra våningen. På tredje våningen förbereder man sig också för att lägga undertag och golv.

Ankarvajrarna spändes för sista gången

Man har nu kommit så pass långt med stomarbetena att de ankarvajrar i stålbågarnas lådor som bär upp biblioteket kunde dras åt för tredje och sista gången.

På så sätt uppnådde brobågarna sin slutliga bärkraft. På bilden syns stålbågarnas norra ändkapsel och dess stålplattor.

Åtdragningen gjordes med en hydraulisk domkraft – det finns bara två sådana i Europa. En av dem fick E.M.Pekkinen Oy till Finland till låns för eget bruk för tre dagar. Pekkinen utförde spännarbetet. Efter arbetsskedet kapades vajrarna och ändorna på vajerknippena pluggades igen. Fotografi: Mansoor Ardam.

Arbetsledare Mansoor Ardam ville ta reda på hur mycket dragplattan rör på sig under åtdragningen. Han lade två stålplattor på vardera sidan av en golvfog och kunde med hjälp av streckmarkeringar se hur den åtdragna plattan förskjutits en centimeter i relation till en referenspunkt. De dilatationsfogar i golvet på första våningen som hade lämnats öppna kunde nu gjutas ihop.

Biografens flytande golv

Det är även aktuellt att gjuta golvet i bibliotekets biograf på första våningen.

Av audiotekniska skäl utnyttjas en flytande betongplatta i stommen för biografen. Ovanpå den gula ljuddämpningsmattan Sylomer på bilden läggs en ytplatta och mattan isolerar plattan från stomkonstruktionen. På så sätt leds inte ljud från biografen till stommen och längs den till andra delar av huset.

Inredningsmaterial börjar skönjas på planeringsbordet

När stommen och golvgjutningarna är klara kan man så småningom börja tänka på inredningsmaterial. Byggplatskontoret har så smått börjat få olika slags broschyrer och prover på bland annat golvmaterial.

Mansoor Ardam och Tero Seppänen berättar att det inte ännu finns några beslut eller avtal, men att man har fört tidiga diskussioner med olika leverantörer.

Inredningsmaterialen kommer att väcka många diskussioner emedan alternativen är otaliga vad gäller såväl material som färger. Praktiska och visuella värden borde skaka hand och linjen man bestämmer sig för ska tillfredsställa den stora allmänheten.

Sommaren är inte slut ännu, åtminstone av en blomsterampel av en YIT-hjälm att döma. I dessa dagar bygger cirka hundra människor biblioteket. Sommararbetstagare utförde sin praktik så tacknämligt YIT värvade dem till timanställda. När studier och arbete går samman möts teori och praktik.

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Rask takt på alla våningar

Även under semesterperioden har byggarbetena för Odet fortsatt i rask takt överallt i huset, från källaren till takkonstruktionerna. Installationer, rördragningar, svetsningar, gjutningar och inspektioner framskrider i husets skrymslen, men vad gäller byggandet har man också uppnått en stor etapp som syns utåt: balkongens stomme är färdig. Medborgarbalkongen, som skjuter ut från Odets västra sida, öppnar unika utsikter mot Helsingfors värdefullaste kärna.

Svetsningarna av balkongens fogar slutfördes under de sista två veckorna i juli. Det finns ännu mycket som påkallar arbete, bland annat ytkonstruktionen som kommer på stålplåtelementen. När balkongen är färdig erbjuder den en ojämförlig panoramautsikt mot Kiasma, Riksdagshuset, Musikhuset och Finlandiahuset. Även tornet på Nationalmuseet skymtar vid horisonten. Det här är en plats som tål att besökas!

Kansalaisparveke alakantti

Sedda nerifrån är stålkonstruktionerna som stöder balkongen nästan konstverk. De syns ändå inte utan är beklädda med trä, liksom även resten av husets stålstomme. Stommen är nu färdig, inspektionerna av dess konstruktioner pågår. Korsverkens fogar granskas med ultraljud på samma sätt som stålbågarna som bär huset. Efter att stommen har godkänts står fasadelementen i tur, och på byggplatsen har man redan beredskap för installering av de första elementen.

Den nordliga ändan kommer före den södra

På ytterväggarna på det nordliga blocket har man dragit skyddande plastöverdrag mot regn, därför att de första träbeklädnaderna monteras mot norr. Där börjar även arbetena inomhus.

– Beredskapsnivån är högst i den norra ändan, men arbeten görs hela tiden i hela huset. Golvarbetena har framskridit på önskat sätt i alla väderstreck: hålbjälklagena har installerats och över hälften av golven har gjutits. Några golvfogar lämnade vi medvetet öppna på platser där husets brokonstruktion ännu spänns, berättar YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam.

Den fullständigt unika helheten kräver av huvudentreprenören god förhandsplanering, noggrann övervakning och att strikt hålla tidsschemana.

– I det unika projektet är varje arbetsskede individuellt och tar tid. Vi måste kräva att alla aktörer håller tidsschemat, därför att arbetenas framskridande ibland kan bero på små faktorer och det är svårt att komma ifatt tidsschemat om det inte håller. Vid Odet lyckas inte systematisering. Vi kan inte arbeta som på en bilfabrik: lägga delar på ett löpande band och montera, förklarar Mansoor Ardam.

Byggnadens husteknik med sina otaliga rördragningar har under sommaren fortskridit från källaren och uppåt. Rören har stigit till andra våningen där deras konsoler svetsades i taket i juli. I källaren brandskyddas ventilationsmaskinerna.

Det finns så mycket husteknik att man genom att titta på datormodellen lätt kan få den uppfattningen att det rör sig om en större anläggning. En lekman kan missta sig och tro att det är en fabrik eller ett fartyg. Olika planerares kombinerade modell visar hur de tekniska systemen, till exempel ventilationsrören, löper mellan rummen. Den stora triangeln som syns i mitten visar en ljusöppning som lämnas mellan våningarna. Omkring den installeras ett glasräcke och genom öppningen ser man den nedre våningen.

På andra våningen byggs de första innerväggarna. Våningen kommer att få bland annat studiolokaler, ett datorklassrum, arbetsrum att hyra samt kontors- och konferensrum.

En del av rummen får kompakta väggar och en omsorgsfull ljudisolering, för andra rum räcker det med glasväggar. Nu görs väggkrön, det vill säga konstruktionerna som syns ovanför glaset på bilden.

Massiv trappa

 Ungefär mitt i huset installeras en väldig svängd ståltrappa som förenar tre våningar med aulan. Den blir ett anslående element som hjälper en att orientera i byggnaden.

På andra våningen finns ett omfattande sittområde som med små steg stiger uppåt. Ståltrappan finns i närheten av sittområdet i en rund öppning. Korsverken och pelarna för husets stomme blir delvis synliga, men bekläs.

I konstruktionerna hat det lämnats en väldig öppning genom våningarna som väntar på att trapphelheten på 75 ton blir färdig. Trappan tillverkas av Normek Oy, som också har tillverkat stålbågarna som bär upp byggnaden. Installeringen torde infalla i december.

Attityden avgör också vid byggande

Arbetsledaren Mansoor Ardam har sin egen filosofi om byggande och hur det framskrider. Han lånar ett afghanskt ordspråk enligt vilket den som har 40 ministrars hjärnor i fickan klarar sig i spelet.

– Vid allt byggande ska de delaktiga vara kloka på förhand och förbinda sig till sitt bästa. Efterklokhet hjälper ingen. Alla delaktiga måste kunna fatta beslut och man får inte bolla saker fram och tillbaka. Vid byggande finns det alltid parter som inte störs av att någonting bli hängande, men byggplatsen kan inte stå och vänta. Inte ens små saker får ligga utspridda, det må sen vara fråga om bara en mutter. Det viktigast är rätt attityd: don’t do your best – do whatever it takes!

 

Fotografier och text: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Datamodelleringsbilder: konstruktionsteknik och VVS-planering Ramboll, arkitektplanering ALA-arkkitehdit.

Medborgarnas vardagsrum väntar på att få ett yttertak

Efter midsommaren har byggplatsen för Odet nått en vändpunkt, när arbetena med såväl takkonstruktionerna som stommen är så gott som färdiga. Ännu i juni anländer de första elementen för yttertaket till byggplatsen.

– Stommen i stål för byggnaden blir klar enligt planerna före mitten av juli, berättar YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam (till vänster) och ansvarige arbetsledare Tero Seppänen. Bakom dem på en skärm på byggplatskontoret visas bilden från en live-kamera där man kan se hela arbetsplatsen med Odet i fågelperspektiv.

Så som meddelandet som ställts upp på Medborgartorget berättar är Odet på väg att bli ett eget vardagsrum för besökarna. Än så länge strilar regnet rakt in i vardagsrummet, men så småningom ska de vita stålkonstruktionerna på tredje planet få ett yttertak över sig och fasadglas längs sina sidor.

– Yttertaket byggs i trä. Det byggs av limträelement, med en yta av bitumenfilt. Elementen är nära en meter tjocka då de till exempel redan färdigt är värmeisolerade. Taket får sin något välvda form redan när elementen monteras, eftersom de har sågats redan på fabriken, säger Mansoor Ardam.

På tredje våningen är fasaden helt och hållet av glas. Ett stycke modellglas speglar den visuella idén för tredje våningen: upptill är glaset opakt vitt, men får gradvis öppningar tills det blir helt klart och transparent nertill … eller som Mansoor Ardam kreativt förklarar, glaset är upptill likt ett jämt snötäcke medan det snöar i mitten innan det klarnar. Måhända tanken på snöfall gjorde männen allvarliga mitt på sommaren?

Men först måste taket bli stabilt

Kring midsommaren kunde man höra ett rätt ljudligt klingande på Odets byggplats. Den nya ljudvärlden uppstod när takets vita stålkonstruktioner spändes.

I installationsskedet lämnades takbalkarna en aning löst åtdragna. På så sätt gav de efter vid behov under hopsättningen. Arbetet med att dra åt fogarna gjordes efteråt, en bult i taget. En montör i en personlift använde en bultmaskin för uppgiften och från jobbet spreds ett bultande och klingande ljud i omgivningen.

På grund av tak- och balkongarbetena har området framför byggnaden den senaste tiden varit fyllt med både lyftkranar och personliftar. Den största kranen, Havator, en fackverkskran med larvfötter på 300 ton, är snart klar med sitt jobb. Blågula Havator kom till byggplatsen i januari för installering av stålbågarna, som bär upp byggnaden, och har också använts till att lyfta upp takets ståldelar. Havator demonteras i juli.

På västra sidan av biblioteket mot Medborgartorget byggs en balkong för besökarna. I juni installerades stålfackverk mitt i huset till stöd för balkongen. Med kranens kättingar flyttades balkarna lätt, men det behövdes mannakraft att styra dem i lämplig vinkel för att sättas fast.

Under stålbågarna finns det just nu en hel djungel av stödtorn, som bär upp gjutformarna ovanför dem. Formarna och stödtornen kan demonteras när det horisontella betongvalvet har gjutits och fått torka så att det bär. Betongvalven som gjuts på plats stöder stålbågarna.

Det jämna golvet är egentligen välvt

De flesta golv i biblioteket består av hålbjälklag eller fält av sådana. Hålbjälklag har använts sedan 1970-talet inom såväl offentligt som bostadsbyggande och de är ett snabbt sätt att åstadkomma stora ytor.

Så som namnet antyder är ett hålbjälklag ihåligt och har längsgående hålrum som gör att plattan är avsevärt lättare än plattor utan hålrum trots att den är av armerad betong. I hålrummen kan man dra till exempel elkablar. I nederkanten av plattorna löper en förspänd stålomspunnen vajer som gör att man får en spänning som ökar bärigheten.

– De åtspända vajrarna gör plattorna en aning välvda. Fastän fälten med hålbjälklag ser jämna ut, är de ändå en aning välvda, förklarar Tero Seppänen.

Nästan alla hålbjälklag i biblioteket har monterats. Fältet med hålbjälklag som utgör golvet på den översta våningen är samtidigt taket på våningen under. I dagarna pågår foggjutningen av hålbjälklagen varefter de enskilda långa plattorna bildar ett sammanhängande fält.

I norra delen av huset har man redan kommit längre och gjuter golvet. Här jämnas golvet i ventilationsmaskinrummet ut efter betonggjutningen. Förutom i källaren i huset finns det ventilationsmaskinrum även här på plan 1M.

Installeringen av hustekniken i bibliotekets källare har framskridit problemfritt. För stamledningarnas del är arbetena klara till 90 procent och installeringen av ventilationsmaskinerna är i full gång. Snart börjar olika slags rör komma upp längs schakten från källaren till de övre våningarna. Elmontör Aarno Lehtinen (till vänster) från ARE höll ett möte på byggplatsens kontor tillsammans med arbetsledare Janne Kurikka och arbetsplatsingenjör Ville Nevala från YIT, för att installeringen av kabelhyllorna pågår.

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Från praktikant till mästare

Med sommaren kom även studerande inom byggbranschen till Odes byggplats för att skaffa sig värdefull erfarenhet som stöd för sina yrkeshögskole- eller universitetsstudier. Den första sommaren innebär i regel så kallad overallpraktik, det vill säga orientering i arbetet på byggplatsen ur arbetstagarens synvinkel. Mer erfarna studerande övar sig att leda arbetet.

Sommarjobbarna skattar sig lyckliga över att få vara med i ett enastående projekt. Det unika byggnadssättet lär en mycket och arbetserfarenhet från en historisk byggplats ser bra ut i CV:n. Miika Ranta (till vänster) och Anniina Kallioniemi (till höger) ska utexamineras till byggmästare från yrkeshögskolan Metropolia. Annukka Laurila (i mitten) studerar till diplomingenjör vid Aalto-universitetet.

Även om Miika Ranta ännu är ung, 23 år gammal, har han redan avlagt grundexamen i husbyggnad och skaffat sig gott om erfarenhet från byggbranschen. Han har blivit bekant med såväl vattenskadesaneringar, plåtbeslagningar, att förse med lister som att montera fönster och utrustning.

– Här på Ode utför jag arbetsledningspraktik och ansvarar för glasväggarna inomhus och för de flyttbara glasväggarna. Jag bekantar mig med kvalitetskraven, mäter nödvändiga mängder och planerar och fastställer tidsscheman för olika arbeten. När glasentreprenören kommer till byggplatsen får jag leda arbetet för första gången. Sommaren kommer att ge mig utmärkt erfarenhet med tanke på byggmästaryrket.

”Industriminister” i overall

Annukka Laurila, 22, som studerar maskin- och byggnadsteknik vid Aalto-universitetet, har en förbryllande dubbelroll: hon bekantar sig med byggplatsen som praktikant men arbetar samtidigt i en hög position som industriminister vid Maskiningenjörsgillet.

– I Maskiningenjörsgillet finns hundratals studerande och jag ansvarar för gillets företagskontakter. Jag anskaffar finansiering och underlättar möten mellan studerande och företag. Jag kom till Odes byggplats efter att jag tog kontakt med YIT i gillets ärenden. Jag blev tillfrågad om jag själv redan hade ett sommarjobb.

– Odes byggplats ger mycket, eftersom den är så unik. Det är spännande att se hur man bygger en stor massa på bågar och hur bågarna fungerar som stödjepelare. Här lär man sig mer än på mindre byggplatser.

Byggmästaryrket i blodet

Anniina Kallioniemi, 24, medger att hon studerar till mästare i sina släktingars fotspår. Hennes pappa arbetar som byggmästare och i släkten finns både byggnads- och diplomingenjörer och arkitekter. Även om pappan uppmuntrade Anniina till branschen var beslutet sist och slutligen hennes eget och intresset för branschen bara växer hela tiden.

– Pappa säger att jag lämpar mig som byggmästare eftersom jag är matematisk, social och beslutsam. Själv tänkte jag först mig någon humanistisk bransch och började studera till agrolog. Jag avlade agrologexamen vid en yrkeshögskola för ett år sedan. Jag är intresserad av hästar men beslutade att endast ha dem som hobby. Jag har en egen häst och äger en del av en travhäst. Dessutom sysslar jag med fotografering av hästar.

– Jag är ivrig att få arbeta på Odes byggplats! Nu byggs det något exceptionellt och dessutom på en fantastiskt fin plats!

Stålstommen på tredje våningen

Bibliotekets två nedersta våningar ovan jord får träbeklädnad men på tredje våningen är fasadmaterialet glas. Under början av sommaren har byggandet framskridit till stålkonstruktionerna på tredje våningen som bär upp glaselementen.

De vita ståldelarna som bär upp glasen kommer att vara synliga också i den slutgiltiga byggnaden. De gråa bjälkarna och pelarna på de nedre våningarna täcks bakom beklädnader. Den vita stommen på tredje våningen byggs ut så småningom mot söder.

– Glaselementen för fasaden tillverkas förmodligen i två olika fabriker, eftersom behovet är så stort. På glasen ska finnas en print som är vit upptill men tunnas ut längre ned. För närvarande pågår planeringen, varefter helheten skickas för beställning, berättar den ansvariga arbetsledaren Tero Seppänen från YIT. Hans konstnärliga kaffekopp har målats av hans förstfödda på daghemmet för några år sedan.

Man har börjat ta ned stödkonstruktionerna för stålbågarna som bär upp byggnaden, eftersom bågarna är färdigt svetsade och den platsgjutna plattan som stöder bågarna har spänts. Avlägsnandet av stöden gör det möjligt att montera hålplattorna vid bågarna och att bygga ut stålkonstruktionerna på tredje våningen mot söder.

Siffrorna berättar vad som händer på byggplatsen

Föreståndaren för byggplatskontoret Paula Antila ser byggandet av Ode ur ett helt eget perspektiv, genom siffror. Merparten av hennes arbetsdag gåt åt till hantering av inköpsfakturor. De skvallrar om såväl inkomna material som utförda entreprenader.

Paula Antila 2

– Jag kontrollerar att fakturorna verkligen hör till projektet och stämmer överens med avtalen. Jag säkerställer också att varorna har levererats och att det finns fraktsedlar med arbetsledningens underskrifter för samtliga leveranser. Vi har i någon mån delat uppgifter med arbetsledningen. Även andra personer deltar i kontrollen av fakturorna och, i enlighet med vår arbetsfördelning, fördelar vi dem till budgeten, det vill säga till den målrelaterade utvärderingen. Jag har som uppgift att kontera fakturorna på bokföringskontona och skicka dem vidare för cirkulation för godkännande.

Allt som allt passerar fakturorna upp till tio par händer. Därmed är det mycket svårt för ovidkommande fakturor att gå vidare ens under semesterperioden.

– Kontrollen sker i flera steg såväl vid YIT som inom stadens organisation. Dessutom har de ordinarie anställda aldrig semester samtidigt. Själv vikarieras jag av en erfaren kollega.

I maj nådde Paula en viktig milstolpe i sin karriär när hon hade arbetat vid YIT i tio år.

 

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words