Centrumbibliotekets byggarbeten började 1.9.2015

Byggandet av centrumbiblioteket började, då grävmaskinens skopa söndrade asfalten på byggplatsen för första gången. Nu börjar det och byggandet pågår i nästa tre år. Projektets ledningsgrupp följde den här stadshistoriska stunden med glädje och hade bjudit in bibliotekets vänner. Ordförande för ledningsgruppen för projektet Centrumbiblioteket är Ritva Viljanen.

Första grävmaskinsskopan sätts i marken på centrumbibliotekets byggarbetsplats den 1 september.

”Helsingfors byggs med tanke på en allt starkare gemenskap i staden, eftersom vårt invånarantal växer med god fart. Centrumbiblioteket är en mångsidig mötesplats med stadskultur för helsingforsare och för turister. Det ger oss mycket glädje och bildning och nya idéer”, säger Ritva Viljanen, Helsingfors biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet.

Då centrumbiblioteket har färdigställts kommer det att nå cirka 10 000 besökare per dag och cirka 2,5 miljoner besökare per år.

”Centrumbiblioteket kompletterar Helsingfors exceptionellt fina biblioteksutbud, som består av bland annat Berghälls och Richardsgatans bibliotek och dessutom Kaisabiblioteket och Nationalbiblioteket, som alla är sevärdheter i sig. I och med centrumbiblioteket får vi äntligen ett hus för litteratur och ordkonst till Tölövikens kulturcampus. Byggandet av centrumbiblioteket följer både tidsschemat och budgeten och stora konkurrensutsättningar har redan gjorts”, berättar Viljanen.

Byggnadsfasens verkningar för sysselsättningen är på hela samhällsekonomins nivå uppskattningsvis 1 200–1 500 årsverken. Totalkostnaderna för byggnaden är 98 miljoner euro.

Centrumbiblioteket byggs i närheten av Helsingfors centralstation alldeles intill Medborgartorget. Det ligger centralt i ett urbant område och behändigt vid kollektivtrafikleder.

Centrumbiblioteket är en del av programmet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Biblioteket blir färdigt 6.12.2018.

 

Bibliotekskonferensen bjöd in till en tidsmaskin

Såsom en samling böcker bildar ett bibliotek bildar människor då de samlas en mångsidig och rik helhet. En dylik mångsidig gemenskap föddes i slutet av mars i Helsingfors vid den internationella konferensen inom biblioteksbranschen Designing Today, Destination Tomorrow: Libraries Equipped to Serve and Innovate.

I Finland, liksom även i andra länder, genomgår biblioteksbranschen en stor förändring, och tillkomsten av Centrumbiblioteket i Helsingfors för med sig en fullständigt ny bibliotekshelhet. I konferensen i Helsingfors deltog representanter, förutom från Finland, även från Kanada, Sverige, Danmark, de baltiska länderna och Estland. Biblioteksanställda och arkitekter utgjorde majoriteten av deltagarna.

Trots att temana under konferensen var även svåra framtida utmaningar var stämningen avslappnad och gav därför upphov till diskussioner.

Temat för designchef Anne Stenros från Kone Oy var en människonära stad.

Temat för designchef Anne Stenros från Kone Oy var en människonära stad.

En titt utifrån branschen

Designchef Anne Stenros från Kone bjöd på intressanta tankar och siffror. Framtidens bibliotek innefattar många föränderliga faktorer – även förändringar som syns i människorna. Stenros talar om en stor omvälvning av hela livsföringen och offentliga rum som just nu håller på att förändras. Urbaniseringen och folkökningen håller inte på att avta utan att nå gränser vars följder det är svårt att förutse. Före år 2050 bor 72 procent av jordens befolkning i städer. Detta påverkar bland annat köpkraften och behoven av utbildning.

Stenros förutspår att framtida generationer kommer att värdera arbete, utbildning och motarbetande av fattigdom, inte just familj och hem. Antalet singlar och frilansarbete ökar. Hur kan man på bästa möjliga sätt i offentliga lokaler betjäna unga för vilka ”bleasure” (”business + pleasure”) i ”coffice” (”office + coffee house”) är vardag?

Enligt Stenros är människor redan nu allt mer intresserade av olika neutrala platser, ”tredje lokaler”, där man skapar nya idéer i samarbete med andra. Sådana platser där det är jämlikt lätt att vara och som med sin stämning skapar välbehag.

Konferensledaren Meiju Niskala och chefen för Århus huvudbibliotek Knud Schulz

Konferensledaren Meiju Niskala och chefen för Århus huvudbibliotek Knud Schulz

Översikt över nya biblioteksplaner

Förutom presentationen av Centrumbiblioteket i Helsingfors höll under de två seminariedagarna följande personer anföranden: Knud Schulz och Britta Bitsch från biblioteket i Århus i Danmark, Reinert Mithassel från Oslo, Kirsi Lukkanen från biblioteket Kaisa, Åsa Kachan och George Cotaras från Halifax i Kanada, Simona Ziliene från Vilnius och Anne-Marie Evers från Stockholm.

Halifax är en historisk stad. Det centrala draget i det nya huvudbiblioteket som öppnades i december 2014 är att det går att omvandla. ”Då människorna kommer till bibliotekslokalen börjar de med att flytta borden och stolarna så som de själv vill ha dem”, berättar bibliotekschefen Åsa Kachan och arkitekten George Cotaras. ”Rummet ändras då man ändrar det. Familjer kan tillbringa dagar tillsammans på biblioteket.” I Halifax har arkitekter planerat biblioteket tillsammans med biblioteksväsendet utan någon arkitekturtävling.

Nytt och gammalt likställs i det nya huvudbiblioteket i Vilnius som har formats till en del av landskapet och i det gamla konstfyllda stadsbiblioteket i Stockholm där man kämpar med ventilationsproblem.

Det viktigaste i alla förändringar är ändå människan. Nya och gamla bibliotek omarbetas för att användas av människor och enligt deras önskemål. Enligt Knud Schulz vill människor skapa, delta, finna och uppleva, inspireras, lära sig, träffas och presentera.

Arkitekten George Cotaras och chefen Åsa Kachan för centrumbiblioteket i Halifax som öppnades i december

Arkitekten George Cotaras och chefen Åsa Kachan för centrumbiblioteket i Halifax som öppnades i december

Diskussion om biblioteksanställdas förändrade roller

Även publiken fick dela tankar och diskutera om biblioteksanställdas kommande yrkesbild:

  • det skulle vara bra att biblioteksanställda skulle klara av alla roller från psykiatrisk sjukskötare till it-specialist
  • de anställda kan lära sig mycket nytt av kunderna
  • man kan anta utmaningar tillsammans och i samarbete med kunderna
  • det är viktigt att lära sig färdigheten att närma sig kunden: inte påträngande, men inte heller reserverad betjäning
  • flexibel, personlig betjäning: varje kund behöver sin personliga stil
  • ta reda på önskemål hos olika kundgrupper: vad tycker ungdomar om, vad önskar seniorer sig?
  • positiv inställning till förändringar, anpassbarhet och oräddhet

Tuula Haavisto, George Cotaras, Katti Hoflin, Anne-Marie Evers, Åsa Kachan och Antti Nousjoki diskuterar

Tuula Haavisto, George Cotaras, Katti Hoflin, Anne-Marie Evers, Åsa Kachan och Antti Nousjoki diskuterar.

Praxis tas i bruk

I slutet av konferensen började frågan om hur man ska göra allt detta bli alltmer aktuell. Hur ska man komprimera alla fina idéer, modellexempel från världen och stadsbornas önskemål i en biblioteksbyggnad?

I slutpanelen stod Centrumbiblioteket i Helsingfors igen i fokus. Centrumbibliotekets arkitekt Antti Nousjoki kom med en viktig fråga: vad händer om det kommer för mycket människor till biblioteket – fungerar byggnaden då? Hur kan man testa utrymmena för dagar med rusning?

I Helsingfors har stadsborna deltagit centralt i att komma med idéer om den kommande verksamheten. Det slutliga valet är ändå alltid en jobbig process som bibliotekschefen Tuula Haavisto konstaterade. Man måste lämna bort även en del bra idéer. Enligt Nousjoki är det bra att man inte koncentrerar sig på riktigt allt. ”Om det blir för mångsidigt är det kanske inte alls användbart”, sade hon. Åsa Kachan funderade över hur man kan välja de rätta partnerna och ge en del ett nekande svar.

Till slut fick Reinert Mithassel publiken att skratta då han konstaterade högt: ”Ingen har ännu sagt något om böcker!” Han påminde att de anställdas perspektiv är ett annat än de människors som använder biblioteket i sitt personliga liv. Alla förändringar sker även långsamt, både inom oss och utanför oss, därför behöver vi inte skynda oss. ”Processen tar inte slut, vilket är bra. Flexibilitet ökar flexibiliteten När man tillsammans flexibelt gör och delar, rör man sig via drömmar och uppvaknande till genomförande.”

Projektchef Reinert Mithassel från Oslo sammanfattade temana under konferensen.

Projektchef Reinert Mithassel från Oslo sammanfattade temana under konferensen.

Text: Siru Valleala
Bilder: Maisa Hopeakunnas

Mera information, presentationer och videos (på engelska) 

Konferens: Designing today, destination tomorrow

Hur borde våra nya bibliotek se ut? Vad ska ske i dem? Vad krävs av personalen i framtidens bibliotek?

Helsingfors stadsbibliotek bjuder in deltagare till en internationell konferens om planeringen och byggandet av nya bibliotek i toppklass.

Konferensen arrangeras i Helsingfors 19 – 20.3.2015.

Deltagaravgift: 150 euro.

Läs mera på Helsingfors stadsbiblioteks internationella webbplats.

Du får röra vid Stadssnurran!

Biblioteket planerade, Stara byggde och teamet Multicoloured Dreams målade på centrumbibliotekets tomt på Medborgartorget en 40 meter lång och 2,5 meter hög stadskonstvägg. Väggen utgör spelunderlaget för spelet Stadssnurran som offentliggörs idag, den 16 juni. Med snurran synliggörs centrumbibliotekets planerade placering vid Tölöviken samtidigt som den gläder alla glada sommarmänniskor i staden. Read more »

En ny vändning – centrumbibban i fokus 18.9.

Det nya Centrumbiblioteket i Helsingfors har varit ett viktigt diskussionsämne redan länge. En internationell arkitekturtävling blev oerhört populär. När tävlingen avgjordes i juni avgick ett bidrag kallat Käännös med segern. Huset planeras som bekant att byggas vid Tölöviken och om allt går väl står det färdigt år 2017 då Finland fyller 100 år.

Ett nytt bibliotekshus i centrum av Helsingfors väcker många tankar kring bibliotek och bibliotekets uppgift. Kom med och lyssna på vad biblioteks- folk och kulturfolk har för tankar och delta gärna själv i diskussionen.

Diskussionskvällen ”En ny vändning – centrumbibban i fokus” går av stapeln i Tölö bibliotek (Topeliusgatan 6) onsdagen den 18 september kl. 18.00. Välkommen!

Medverkande: biblioteksdirektör Tuula Haavisto, biblioteksdirektör Maija Berndtson, serviceansvariga vid Tölö bibliotek Maria Repo-Rostedt och kulturchef Philip Teir.

Bibliotekscyklarna bjuder stadsborna in till Tomtfest

Spänningen stiger – vinnaren i centrumbibliotekets arkitekturtävling Metropolens pulserande hjärta avgörs den 14 juni. Den nya tidens bibliotek har planerats tillsammans med stadsborna redan länge. Därför vill vi vara där människorna är när det drar ihop sig till fest.

Biblioteket ska vara där människorna är, på gatorna och gränderna, på de platser där stadsborna samlas, gör sina sysslor och lever sina liv. Centrumbiblioteket tar bibliotekets färdigheter, kunskaper och berättelser till människorna med hjälp av sex cyklar och bjuder dem in till att hitta nya möjligheter att göra saker tillsammans. Read more »

Flytta på hindren och öppna dörrarna – det kommer någon i rullstol!

KOLLEKTIVENS GEMENSAMMA BIBLIOTEK – DEL 2

Offentliga byggnader har ofta tunga dörrar. Tänk om du inte skulle kunna öppna dörren till biblioteket själv? Ibland är servicedisken rätt hög. Tänk om den var så hög att du inte skulle kunna se vad som finns på den? Succéfilmen om och av handikappade, Kovasikajuttu, berörde många, men skulle det kännas rätt att bli rörd framför bibliotekets utlåningsmaskin?

Biblioteket är avsett för alla. Det är ett socialt rum som gör det möjligt att delta i aktiv samhällsverksamhet och informationsförmedling. På biblioteket kan du vara dig själv och kostnadsfritt göra sådant som intresserar dig. Du är välkommen.

För att vara allt detta för var och envar, bör biblioteket vara tillgängligt. Också handikappade bör kunna komma till biblioteket smidigt och problemfritt. I detta kan det nya centrumbiblioteket visa vägen och föregå som ett gott exempel både för andra nybyggnader och ombyggnadsobjekt. Read more »

Stadsborna beslutade om pengarna – biblioteket startar de utvalda pilotprogrammen nästa år

I tre verkstäder om deltagande budgetering den 25, 29 och 30 oktober sattes tanke- och idéverksamheten i full gång för att dryfta frågan om vad biblioteket borde använda sitt utvecklingsanslag om 100 000 euro till under nästa år. ”Spännande, men på något sätt lite svårt” sade en kvinna i dörren till bibliotekets grupparbetsrum. Och så sant som det var sagt; stämningen i verkstäderna var varken flummig eller vimsig. Där fördes häftiga diskussioner för att hitta samförstånd. Där skojades och skrattades. Där jobbades det på allvar – och resultatet blev fyra pilotprogram som biblioteket ska starta nästa år. Read more »

Helsingforsbo, bestäm om pengar!

Biblioteket erbjuder för första gången Helsingforsborna möjlighet att tillsammans besluta om hur ett utvecklingsanslag om 100 000 euro ska användas. Anslaget ingår i centrumbibliotekets budget och ska användas till pilotprogram som syftar till att utveckla verksamheten på framtidens bibliotek. Kom med och fatta beslut om vilka pilotprogram som startas på biblioteken redan nästa år! Påverka planeringen av framtidens bibliotek redan i dag. Låt oss bygga det nya biblioteket bit för bit.

Delta i verkstäderna och på nätet:

Diskutera, kommentera och ställ frågor på nätet: vecka 42 på adressen keskustakirjasto.fi. Read more »

130 meter stickgraffiti och över ett hundra drömmar på Knit’n’Tag

De klädda träden inspirerade en skara människor till dagdrömmar. På Knit’n’Tag-evenemanget den 25 augusti i Helsingfors Gamla kyrkopark framförde stadsborna sina idéer om centrumbiblioteket. Förslagen, önskemålen och drömmarna hängdes upp i två träd, där de fick susa i vinden och tankarna. Träden pryddes och bands samman av en kollektiv garnkedja som virkats i sommarens verkstäder och vars å ena sidan mjuka färger och andra sidan hårda ”kättingform” lockade besökarna att känna på den och virka vidare. Många förbipasserande satte sig en stund för att testa sina virkningsfärdigheter under centrumbibliotekets Drömmarnas träd. Read more »