Arkitekturtävlingen

Arkitekturtävlingen för centrumbiblioteket i Helsingfors avslutades den 14 juni 2013. Som vinnare korades tävlingsbidraget med titeln Käännös. Ett andrapris delades inte ut. På delad tredje plats kom bland 544 tävlingsbidrag förslagen Liblab och Kasi. Dessutom delades fem hedersomnämnanden ut.

Tävlingen ordnades som en internationell öppen arkitekturtävling i två etapper. Den första tävlingsomgången pågick den 5 januari 2012–den 16 april 2012. I den andra fasen i november 2012 deltog sex tävlingsbidrag, varav juryn utsåg Arkkitehtitoimisto ALA:s förslag Käännös som vinnare. Vinnaren offentliggjordes i Helsingfors Musikhus den 14 juni 2013.

Juryn karaktäriserade Käännös som anslående och avslappnat översiktlig: det vinnande bidraget skapar utomordentligt goda utgångspunkter för utvecklingen av nya funktioner i biblioteket.

Juryn understryker också att byggnaden är unikt tilltalande, vilket ger den möjligheter att bli en ny monumental byggnad som Helsingforsborna, biblioteksanvändarna och de anställda vid biblioteket upplever som sin egen.

Juryn var enig i sitt val. I bedömningsprotokollet konstateras att ”det i Helsingfors håller på att födas ett efter global måttstock exceptionellt fint och modernt stadsrum som avgränsas av arkitektoniskt högklassiga byggnader.

Det är nu bibliotekets uppgift att fullända den öppna platsens östra rand.”

En arkitektoniskt fantastisk, ekoeffektiv, modern träbyggnad till innerstaden

Juryn fäste i bedömningen av tävlingsbidragen särskild uppmärksamhet förutom vid arkitekturen, även vid hur väl byggnaden passar in på den värdefulla platsen och i stadsstrukturen.

Centrala kriterier var också byggnadens användbarhet, ekologiska aspekter och dess genomförbarhet.

”Kraven på ekoeffektivitet var särskilt höga i denna arkitekturtävling, Metropolens pulserande hjärta”, konstaterade biträdande stadsdirektören Ritva Viljanen, som var ordförande för tävlingsjuryn.

Byggnadens arkitektur måste dessutom stå sig i tiden och smälta väl in på sin plats, mittemot riksdagshuset.

”Centrumbiblioteket kompletterar helheten med kulturbyggnader i Tölöviken och fulländar området med en konstform som än så länge saknas, ordkonst och litteratur”, betonade Viljanen.

Mer information om arkitekturtävlingen och bilder på de belönade bidragen: kilpailu.keskustakirjasto.fi

Tävlingen ingick i programmet under World Design Capital Helsinki 2012.

 


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail