Organisaatio

Ohjaustyöryhmä ja laajennettu ohjaustyöryhmä

Keskustakirjastohanketta johtaa apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Hän on puheenjohtaja ohjaustyöryhmässä, jonka asetti kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 16.10.2013.  Varapuheenjohtajaksi nimettiin  kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto, jäseniksi kansliapäällikkö Tapio Korhonen talous- ja suunnittelukeskuksesta, virastopäällikkö Jaakko Stauffer kiinteistövirastosta ja hankepäällikkö Irmeli Grundström kiinteistövirastosta. Lisäksi ohjaustyöryhmään kutsuttiin ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja hänen varajäsenekseen rakennusneuvos Liisa Munsterhjelm Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ohjaustyöryhmän sihteereinä toimivat arkkitehti Päivi Etelämäki kiinteistövirastosta ja johtava suunnittelija Pirjo Lipasti kaupunginkirjastosta.

Varsinaisen ohjaustyöryhmän rinnalla toimii ns. laajennettu ohjaustyöryhmä, jossa ovat edellisten lisäksi jäseninä professori Gunilla Widen Åbo Akademista, toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen Forum Viriumista, kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari Turun kaupunginkirjastosta ja arkkitehti Vesa Oiva AOA Oy:stä.

Ryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata rakennushankkeen suunnittelua ja erityisesti sitä, että rakennuksen toteuttamistapa on kustannustehokas ja toteutettavissa sille asetetussa aikataulussa.

Ohjaustyöryhmän työ päättyy, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen hankesuunnitelman ja rakennustyöt käynnistyvät, kuitenkin viimeistään 31.12.2019.

Projektiryhmä

Projektiryhmä on hanketta koordinoiva ja konkreettisesti eteenpäin vievä ryhmä, jolla on keskeinen rooli rakennushankkeen käytännön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Sen jäseninä on laaja joukko rakentamisen eri osa-alueiden huippuammattilaisia sekä kirjaston ja opetusministeriön edustajat.  Puheenjohtajana toimii hankepäällikkö Irmeli Grundström kiinteistövirastosta.

Kirjaston kehittämisryhmät

Syksyn 2013 kirjaston kehittämisryhmien tavoitteena on ollut määritellä keskustakirjaston sellaisia toiminnan alueita, joilla on merkitystä rakentamisen jatkosuunnittelussa.  Ryhmien teemat  liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin: aula ja avoimet oleskelualueet, logistiikka,  opastaminen  ja henkilökunnan työskentely, oppimis- ja työskentely-ympäristöt, perheet ja lapset, tapahtumat sekä digitaalisuus kirjastotilassa. Ryhmät jättivät loppuraporttinsa tammikuussa 2014. Jatkossa ne ovat valmiudessa vastaamaan hankesuunnittelun myötä esiin nouseviin kysymyksiin ja hahmottelemaan oman osaamisalueensa palveluita, sisältöjä ja toimintoja.

Keskustakirjaston tiimi kirjastossa

Keskustakirjaston suunnittelutyö kirjastossa on kirjastototoimen johtaja Tuula Haaviston ja kirjastotoimen apulaisjohtaja Anna-Maria Soininvaaran alaisuudessa. Johtava suunnittelija on Pirjo Lipasti.  Työn tukena toimii ohjausryhmä, jossa on yhdeksän jäsentä. Katso yhteystiedot!

Muut suunnitteluryhmät

Hanketta valmistellaan myös muissa ryhmissä kuten viestintäryhmässä, ICT-ideointiryhmässä sekä puumateriaalin kehitysryhmässä.  Uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan hankkeen edetessä.

Kaikki suunnitteluryhmät työskentelevät yhteistyössä kirjaston käyttäjäryhmien kanssa.


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail