Kaupunkilaisten ääni – osallistava suunnittelu

Keskustakirjasto  on uudentyyppinen hanke, jonka sisältöjä ja toimintamalleja haetaan kirjaston, kaupunkilaisten ja kumppanien yhteistyöllä. Keskustakirjastohankkeessa ajatellaan, että uuden, toimivan kirjaston syntymiseen Helsingin ydinkeskustaan tarvitaan muutakin kuin arkkitehtien kynänjälkeä: kaupunkilaisten toiveet ja tarpeet otetaan osaksi suunnitteluprosessia.

Uusia avauksia ja lähidemokratiaa

Vuorovaikutuksella kaupunkilaisten kanssa on kaksi puolta. Toisaalta kyseessä on uudenlainen kehittämistyö: käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta ja vertaisluominen. Toisaalta taas halutaan parantaa lähidemokratiaa, kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä avata päätöksenteon prosesseja.

Kaupunkilaiset kirjaston sanansaattajina

Parhaimmillaan kaupunkilainen tuo paitsi äänensä myös ongelmanratkaisukykynsä osaksi suunnitteluprosessia tai muuttuu kirjaston sanansaattajaksi. Osallistaminen on ihmiskeskeistä työtä, jonka tavoitteena on, että keskustakirjaston toiminnot, palvelut ja sisällöt ovat aidosti kaupunkilaisten toiveista ja tarpeista kumpuavia.

Vaikuttamisen pitkä kaari

Kaikkia kaupunkilaisten ideoita ei voida toteuttaa. Kun ideoita kehitetään palveluiksi saakka, vaiheita on monia ja kaari pitkä. Analyysivaiheessa kerätään ideoita ja arjen ymmärrystä. Konseptointivaiheessa ideoista luodaan vaihtoehtoja ja konsepteja. Toteutuksessa konsepti kirkastuu ratkaisuksi: palveluksi, tuotteeksi ja/tai tilaksi. Kaupunkilaisten ideoista syntyviä palvelukokeiluja, joista keskustakirjaston uudet palvelut rakentuvat, pyritään testaamaan ja toteuttamaan lähikirjastoissa.

Miksi keskustakirjastoa suunnitellaan osallistaen?

Keskustakirjasta on luonteeltaan kaikille avoin, julkinen tila ja sellaisenaan yksi poliittisimmista tiloista, koska kaikki omistavat sen yhdessä. Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa 2013-2016 osallistaminen ja lähidemokratia ovat avainroolissa, ja keskustakirjasto kaupungin eri toimijoita yhdistävänä hankkeena haluaa olla mukana tässä kehityskulussa. Helsinkiin on myös syntynyt uutta liikehdintää ja kasvava ihmisten joukko, joita kiinnostaa uudenlainen, ei pelkkiä perinteisiä hallinnollisia rakenteita pitkin tapahtuva vaikuttaminen ja yhdessätekeminen. Se, kuinka hyvin keskustakirjaston suunnittelussa on huomioitu eri käyttäjäryhmät, kertoo suoraan siitä, miten uuden ajan kirjasto pystyy tulevaisuudessa vastaamaan kaupunkilaisten ja kumppanien moninaisiin tarpeisiin.

Maistipaloja tehdystä työstä

Unel-moi! –kampanja
Kampanjassa kirjailija Rosa Liksom, Sitran kehittämisjohtaja Ossi Kuittinen, Apocalyptican sellisti ja muusikko Eicca Toppinen, sarjakuvapiirtäjä Kaisa Leka, filosofi Esa Saarinen, elokuvaohjaaja Dome Karukoski ja koululainen Hilppa Tuomainen kertoivat omat unelmansa keskustakirjastosta ja kutsuivat muita kaupunkilaisia mukaan ideoimaan. Ideoita kertyi yhteensä n. 2300 – kiitos kaikille mukana olleille! Jotta unelmista saatiin analysoitu näkemys, ne kategorisoitiin ja kuvailtiin. Unelmista on jalostettu tulevaisuuden kirjaston sisältöjä kehittäviä pilotteja ja kokeiluja, joiden toteuttamiseen ovat osallistuneet lähikirjastolaiset. Ne on otettu huomioon myös hankesuunnittelussa. Katso lisää!

Päätä rahasta – osallistuva budjetointi
Keskustakirjasto kokeili ensimmäisten joukossa suoran demokratian vaikuttavinta muotoa, eli osallistuvaa budjetointia. Kokeilussa kaupunkilaiset etsivät vastausta kysymykseen, mihin kirjaston kannattaisi käyttää 100 000 € kehittämisrahaa. Kaupunkilaiset valitsivat kahdeksasta pilottiprojektista, jotka oli luotu kaupunkilaisten jättämien unelmien pohjalta, neljä käynnistettäväksi vuonna 2013. Katso lisää!

Urbaani elämyksellisyys
Keskustakirjasto on mennyt pop-uppina sinne, missä ihmiset ovat ja osallistunut kaupunkitapahtumiin tarjoten mahdollisuuksia tekemiseen ja kokemiseen. Tapahtumilla on ollut omia erityisiä kohderyhmiään mm. nuoret,  kaupunkiaktiivit, kansalaisjärjestöt, muotoilijat, Do It Yourself -kulttuurin osaajat, harrastajayhteisöt. Keskustairjasto jalkautui myös ihmisten pariin Fillarikirjastojen selässä, pilotoi sauna-ideaa Töölönlahden rannassa, virkkasi kaupunkilaisten kanssa neulegraffitia, sai luovuuden kukkimaan WDC-Paviljongissa, katumaalasi keskustakirjaston tontilla ja kokeili värkkäys-taitoja WÄRK-festissä.

Täsmäiskut
Täsmentyneempiä idea-aihioita ja yhteistyömalleja on etsitty kumppanien ja kohderyhmien kanssa järjestetyistä työpajoista, joita on suunnattu mm. lapsille, nuorille, perheille, varhaiskasvattajille ja pedagogeille sekä  makerspace-kentän edelläkäyttäjille.

Vaikuttajaverkosto
Keskustakirjaston vaikuttajaverkosto tuo yhteen ihmisiä, jotka haluavat olla mukana ideoimassa uudenlaista julkista kaupunkitilaa, keskustakirjastoa. Tavoitteena on synnyttää dialogia ja vuorovaikutusta, luoda yhteistyömalleja ja kumppanuuksia, visioida yhdessä keskustakirjastoa. Kiinnostavaa on ollut nähdä, miten erilaiset ryhmät – kuten yritykset, kansalaisjärjestöt, harrastajat, korkeakoulumaailma, median edustajat – kehittävät yhdessä jotain uutta.  Kohderyhmiä ovat mm. kirjan alan toimijat, digitaalisen kentän toimijat, oppiminen ja tekeminen, matkailu ja monikulttuurisuustoimijat, keskustakirjaston naapurit, kaupungin omat toimijat jne.

Tutustu vaikuttajaverkosto-tapaamisten sisältöön:

Näe keskustakirjasto!
Arkkitehtuurikilpailun ehdotukset ovat olleet helsinkiläisten nähtävillä, äänestettävissä ja kommentoitavana verkossa, näyttelyissä ja eri puolilla keskustaa olevilla kosketusnäytöillä. Katso lisää!

Ala laputtaa -tapahtuma
Asiakkaat saivat kokeilla uudenlaista tapaa jättää palautetta kirjaston palveluista kampanjapäivänä. Palautteen sai kirjoittaa post-it-lapulle ja kiinnittää sen kirjastossa suoraan kehun tai kritiikin kohteeseen. Päivän päätteeksi kirjastot kylpivät väriläiskissä, kun post-it-lappusia koreili seinillä, tiskeillä, ovissa ja kirjastonhoitajien paidanselkämyksissä. Katso lisää!

Kirjasto etsii ideahippuja
Helsingin kaupunginkirjasto haastoi kaupunkilaiset Ideahippu-ideakilpailuun 1.4.2014.  Voittajat julkistettiin 6.6.2014. Haussa olivat ideat ja visiot, joiden pohjalta kirjaston palveluita ja tuotteita kehitetään paremmin asiakkaiden toiveita vastaaviksi. Ehdotusten toteutukseen on varattu 10 000 euroa. Katso lisää! 

Tutustu tarkemmin keskustakirjaston osallistavaan suunnitteluun:

 


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail