Betonointia kellon ympäri

Kellarin katon teko on merkinnyt pitkiä päiviä ja viikonlopputöitä kymmenille kirjaston rakentajille. Suunnitelmat ovat tarkentuneet työn edetessä ja vaatineet sekä vahvennusten että uusien rakenteitten tekemistä. Kaikesta on venymällä selvitty, ja valmista on saatu aikaan huikeaa tahtia. Kuvassa työmaan eteläpäätyä jo siivotaan, sillä puiset valumuotit on voitu purkaa.

– Olemme kirineet aikataulua, tehneet jopa 12 tunnin päiviä ja työskennelleet kesästä alkaen kaikki viikonloput, kertoo työmaan vastaava mestari Kyösti Kontio.

Vasemmalla on suuri betonikenttä ja oikealla raudoitettu kenttä, taustalla Sanomatalo.

Lokakuun loppupuolella betonointia kaipasi enää siltakannen vetolaatta, joka näkyy raudoitettuna oikealla. Alkamassa oli haastava tehtävä. Vetolaattaan uppoaisi vielä enemmän betonia kuin kellarin katon viimeisimmässä valussa tarvittu 500 kuutiota.

– Vetolaattaan kohdistuu suuri kuorma. Sen päälle tulevat sisäsillan teräskaaret, jotka kantavat ylemmät kerrokset. Yksin vetolaattaan käytetään betonia noin 800 kuutiota. Vaikka vetolaatta on suorakaiteena helpon muotoinen, betonoinnin on onnistuttava kerralla jokaisella neliömetrillä. Laatta on 10 metriä leveä ja 105 metriä pitkä. Kun metalliosat lasketaan mukaan, betonoitavaa on yhteensä noin 1100 neliötä, Kyösti Kontio selvittää.

Ankkurivaijerit kiristetään kolmesti

Vetolaatan juju on siinä kulkevissa ankkurivaijereissa. Ne varmistavat kirjastoa kannattelemaan rakennettavan terässillan kestävyyden.

Tietokoneella tehty piiros siltakaaresta ja sillan kannessa kulkevista vaijereista.

Ankkurivaijerit jännitetään sillan etelä- ja pohjoispäädyn välille. Kun vaijerit kiristetään, siltakaaret saavuttavat kantovoimansa eivätkä pääse erkaantumaan toisistaan. Ratkaisu tekee mahdolliseksi sen, ettei kirjaston ensimmäisen kerroksen aulassa ole laisinkaan pilareita, vaan 100 metriä avointa tilaa.

Suuri teräslaatta, jossa on pyöreitä aukkoja. Niistä roikkuu vaijerinippuja.

Vaijerit vedetään molemmissa päissä päätykotelokokonaisuuteen kuuluvan teräslaatan läpi. Kuvassa pohjoispään kotelokokonaisuus. Vaijerit roikkuvat teräslaatan aukoista vielä lepotilassa. Ne napakoituvat kiristysten myötä. Laatassa on vaijerinippuja varten 17 aukkoa. Yksi nippu sisältää 31 vaijeria eli vaijereita on kaikkiaan 527 kappaletta.

Tietokoneella tehty piiros, jossa ankkurivaijerit lähtevät teräslaatasta eteenpäin.

Etelä- ja pohjoispään välillä kulkevat vaijerit painavat kaikkiaan 70 000 kiloa. Vertailukohtaa antaa ajatus 70 henkilöauton yhteispainosta. Jykevät ratkaisut ovat tarpeen, jotta siltarakenne kantaa varmasti kirjaston kaikki kolme kerrosta. Sillan kaariin tuetaan nimittäin lisäksi ylempien kerrosten runkoa kannattelevat poikittaiset teräsristikot.

Lähikuva raudoituksesta ja sen seassa kulkevista metalliputkista.

Ennen vetolaatan betonointia vaijeriniput ujutettiin suojaputkiin. Ne näkyvät kuvassa hopeisina raudoituksen seassa. Vaijerit voidaan kiristää ensimmäisen kerran, kun valu on valmis ja betoni kuivunut.

Suuresta teräslaatasta pistää esiin vaijerinippuja. Taustalla näkyy Eduskuntatalo.

Ensimmäinen ankkurivaijerien kiristys tehdään tontin eteläpäästä. Niput kiristetään kolmeen otteeseen. Toinen kiristysajankohta on teräskaaren noustua paikalleen ja kolmas – erikoista kyllä – rakennuksen valmistuttua. Tämä eteläpään teräslaatan alue jätetään pitkäksi aikaa avoimeksi lopullista kiristämistä varten. Myös pohjoisen päätykotelon taakse kirjaston sisätilaan jätetään aukko, jotta vaijereitten kiristäminen on mahdollista siitä huolimatta, että ympärillä rakennustyöt ovat jo pitkällä.

Keskelle betonilattiaa on jätetty suuri aukko, josta näkee kellariin.

Pohjoispäähän lähelle tulevaa elokuvateatteria jää aukko, joka mahdollistaa pari metriä pitkän ja puoli metriä leveän tunkin mahtumisen sillan päätykotelon taakse ja ankkurivaijerien kiristämisen vielä rakennuksen valmistuttua. Kellarin kattoholviin on jätetty tässä vaiheessa muutamia aukkoja myös siksi, että kellariin voidaan laskea tarvikkeita siellä jatkuvia töitä varten.

Kellarissa alkavat lattiavalut

Vaikka kellarin päälle on jo valettu katto, sen uumenissa tehdään yhä lukuisia töitä. Viime viikkoina tiloissa on tehty salaojia ja viemäreitä sekä asennettu radonputkia. Osin ollaan jo matkalla kohti ensimmäisten lattiavalujen alkamista. Niissä kohdin lattiatäytöt on saatu valmiiksi ja eristävät uretaanilevyt pantu paikoilleen.

Betonilattian keskellä on miehen korkuinen sola. Siellä työskentelee kaksi työmiestä.

Kellarin katolla valmistellaan kulkuteitä esimerkiksi viemäriputkille ja ilmastoinnin kanaville. Kuvassa tehdään putkikanaalin pohjaa työmaan itälaidalla. Kun tehtävä on valmis, kanaalin päälle valetaan betonia. Näinä aikoina työmaalla on erilaisissa tehtävissä noin 40 ihmistä.

Laajan raudoitetun kentän keskellä kulkee pystysuunnassa matala aitamainen linjaus.

Vetolaatan raudoituksessa on jo nähtävissä viitteitä uuden kirjaston ulkoseinän kaarevasta linjasta. Matalana pystyaitana kiemurteleva raudoitus kertoo, missä kulkee ulkoseinän sokkelin raudoituslinja. Kun betonoinnit saadaan valmiiksi, E.M. Pekkinen ojentaa kapulan YIT:lle. Pekkisen majavalippu lasketaan alas salosta marraskuussa. Arkkitehtuurin kaarevat linjat tulevat varmasti olemaan talonrakennusurakoitsijalle niin innoitus kuin haaste.

 

 

Teksti ja kuvat: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

 

 

Kuinka keskustakirjasto syntyy?

Sarjassa kerrotaan keskustakirjaston sisältöjen suunnittelusta ja aikataulusta.

OSA 1: Parhaillaan palveluja konkretisoidaan, perhekirjaston periaatteita laaditaan ja kumppaneita valitaan.

Vaikka keskustakirjasto on vasta suuri kuoppa, kuhisee ruohonjuuritasolla mittava suunnittelukoneisto. Kaupunkilaisia ja vierailijoita kiinnostaa, millaisia vaiheita kirjaston suunnittelussa parhaillaan työstetään.

Artikkelissa tehdään katsaus siihen, mitä on tekeillä juuri nyt, kun peruskivi on muurattu ja keskustakirjaston avajaisiin on kaksi ja puoli vuotta aikaa.

Palvelujen määrittely

Keskustakirjastossa tulee olemaan suuri määrä erilaisia palveluja asiakkaille. Uudesta rakennuksesta tahdotaan käyttäjälleen toimiva ja rikas kokonaisuus.

Perinteiset lainaus- ja palautuspalvelut saavat rinnalleen moninaisen joukon muun muassa tapahtumapalveluja, ravintolapalveluja, neuvontapalveluja, turistipalveluja, lapsiperhepalveluja, etätyöpalveluja ja digipalveluja.

Mukana palvelusuunnittelussa ovat kaupunkilaisilta kerätyt Unelmat eli tapahtumissa, työpajoissa ja kotisivuilla Unel-moi -projektissa 2012-2013 kerätyt ja kirjatut toiveet ja haaveet. Uusia työpajoja niin lasten kuin aikuistenkin parissa järjestetään eri aihepiireistä myös tulevaisuudessa.

Palvelumuotoilijat vauhdissa

Asiakkaan palvelukokemusta muotoillaan käyttäjän näkökulmasta. Kirjaston suhteen se tarkoittaa etenkin sitä, kuinka käyttäjäpolku toimii eli kuinka kirjastokävijä navigoi sujuvasti uudessa rakennuksessa, löytää etsimänsä ja viihtyy kokemuksen äärellä eri vuorokauden aikoina.

Tärkeää on tehokas opastaminen kirjaston eri osissa heti sisäänkäynneiltä alkaen. Palvelumuotoilijat ja digitaalisten opasteiden suunnittelijat kartoittavat asiakasryhmien tarpeita, pohtivat esteettömyyttä ja suunnittelevat helposti tulkittavaa kuvallista ja kolmikielistä opastusta.

Haasteita ovat suuret kävijämäärät, pitkät aukioloajat ja keskeinen, kuhinaa luova sijainti.

Perhekirjastoa kohti

Keskustakirjasto profiloituu vahvasti koko perheen kirjastoksi. Palvelumuotoilijat Muotohiomosta ovat järjestäneet työpajoja perheiden parissa ja keränneet toiveita aineistojen ja opasteiden suhteen. Erityisen kiinnostuneita ollaan siitä, kuinka aikuiset parhaiten viihtyisivät keskustakirjaston kolmannen kerroksen lasten maailmassa. Tavoitteena on viihtyisä kirjasto, jossa vietetään aikaa yhdessä.

Perhekirjasto.

Tärkeitä elementtejä perhekirjaston kaavailussa ovat rauhallisen ja inspiroivan ilmapiirin yhdistäminen, lapsen mittakaava ja houkutteleva arkkitehtuuri, akustiikan toimivuus, yksinkertaisuus ja perhekeskeisten tapahtumien suunnittelu.

Perhekirjasto-ideassa mukana on Helsingin varhaiskasvatusvirasto (VAKA) omalla kirjastoleikkipuistomallillaan. Tarkoituksena on hyödyntää leikkipuisto-osaamista niin kirjaston ulko- kuin sisätiloissakin.

LUE LISÄÄ:

Neuvontapalvelut auttavat kansalaisia

Keskustakirjaston on tarkoitus tarjota erilaisia neuvontapalveluja, ja parhaillaan toimijoita kartoitetaan. Huomionarvoista on, kuinka eri alojen neuvonta tulee toimimaan yhdessä kokonaisuutena, joka palvelee käyttäjiä tehokkaasti.

Rakennuksen keskeinen sijainti tarjoaa luontevan paikan neuvontapalveluille. Turisteille kaavaillaan omia turistineuvontapalveluja, ja esimerkiksi kansalaisten tiedontarvetta maahanmuuttoasioissa tullaan kuuntelemaan.

Sisustussuunnittelu alkanut

Sisustussuunnitelu on alkanut.
Kalusteiden ja muun sisustuksen suunnittelu on alkanut. Irtokalustesuunnittelussa on otettu huomioon asiakkaiden antamia toiveita. Kirjastoon on tulossa sekä rentoja oleskelualueita että työntekoon soveltuvia ergonomisia pisteitä. Materiaalien ja esillä olevien taideteosten pohtiminen on käynnissä.

Digisuunnittelu etsii muotoaan

Digipalveluita tulee talossa olemaan tarjolla laajasti. Tulevaisuuden teknologioita on vielä hankala ennustaa, mutta nyt kehitetään muun muassa tilanvarausjärjestelmää ja suunnitellaan digitaalisia opasteita.

Tilanvaraustyökalun tarkoituksena on mahdollistaa kirjastojen eri käyttötilojen varaaminen omatoimisesti sähköisen järjestelmän kautta. Työkalua testataan kirjastoissa lähitulevaisuudessa.

Toinen pilottiprojekti liittyy infonäyttöihin. Haasteena on, kuinka tuoda laajaa tarjontaa esille niin helposti ja houkuttelevasti, että käyttäjät huomaavat sen ja alkavat käyttää palveluja.

Keskustakirjaston arkkitehdit ALA-arkkitehtitoimistosta ovat mukana suunnittelussa. Tärkeitä seikkoja ovat esimerkiksi sopivat näyttöpintojen kiinnityspaikat ja rakennuksen ne tilat, joissa ihmisten liikkumisen kannalta infotaulujen on tehokkainta sijaita.

Myös uusia kirjastosovelluksia tullaan suunnittelemaan lähitulevaisuudessa.

LUE LISÄÄ:

Avoin data ja sisältöjen avaaminen eduskunnan kirjaston kanssa

Keskustakirjasto oli mukana keväällä Avoin data, avoin demokratia -tilaisuudessa, jossa puhuttiin uusista avoimen datan hankkeista. Kirjastojen tilasto-, luokittelu- ja lainausdataa tullaan avaamaan tulevaisuudessa lisää. Keskustakirjastolla on iso rooli opettajana avoimen datan käytännöissä.

Tarkoitus on myös hyödyntää eduskunnan avointa dataa ja toimia yhteistyössä eduskunnan kirjaston kanssa. Esimerkiksi eduskunnan lainsäädäntöprosessin avaaminen auttaa mediaa, kansalaisia, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja itse eduskuntaa. Nyt kartoitetaan käyttäjien tarpeita ja jatketaan yhteistyötä sovelluskehittäjien kanssa.

LUE LISÄÄ:

Robotiikan kehittely

Kirjastorobotiikka on ripeästi kehittyvä osa-alue. Meneillään on robotiikkakilpailu, joka päättyy syyskuussa.

LUE LISÄÄ:

Keskeisiä robotiikan mahdollisia kohteita ovat logistiikka eli aineiston siirtely, aineistojen suosittelu, tiedonhaku tekoälyn avulla ja lasten kirjaston palveluiden kehittäminen.

Kuva: San José Library.

Kuva: San José Library.

Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää henkilötyötä ja samalla antaa asiakkaille innostavia, inspiroivia kokemuksia ja tutustuttaa asiakkaita arkea palvelevaan uuteen teknologiaan.

LUE LISÄÄ:

Kumppaneiden valinta ja tapahtumatuotanto

Keskustakirjastolla tulee olemaan kumppaneita, jotka hyödyntävät kirjaston tiloja ja toimivat yhdessä tapahtumajärjestäjinä kirjaston kanssa. Yksi kumppaneista on Helsingin varhaiskasvatusvirasto. Muita ehdokkaita on useita, ja Töölönlahden kulttuuriyhteistyötä tullaan myös hyödyntämään. Miltä kuulostaisi sinfoniakonsertti keskustakirjaston lipan alla?

Ravintolakonseptin kilpailutus päättynyt

Ravintolakonseptin kilpailutus päättyi toukokuussa ja toimijaa valitaan parhaillaan.

Tavoitteena on luoda kirjaston tyylin mukainen ravintola, jossa on A-oikeudet. Mallia on otettu muun muassa Amsterdamin OBA-kirjastosta. Asiakasvolyymi tulee olemaan suuri: keskustakirjastoon odotetaan kymmentä tuhatta kävijää päivässä. OBA:n kokemuksesta tiedetään, että ravintolan tilat tulevat olemaan täynnä.

Kirjastoon on tulossa myös ulko- ja parveketerassit kahvittelua varten.

Rakentamisen ja arkkitehtuurin haasteet

Keskustakirjaston rakentamista voi seurata Työmaan tarinoita -palstalla tällä sivustolla. Maanpäällisten osien urakoitsija on nyt valittu, ja hanke on pysynyt kustannusarviossa.

Keskustakirjasto on haastava rakennus lasi- ja teräsrakenteineen ja puujulkisivuineen. Puuverhoilun yksityiskohtia on pohdittu ja puumateriaalien testausta tehty perusteellisesti Aalto-yliopistossa.

Suomen käyntikortti

Uusi ja näyttävä rakennus on Suomen käyntikortti maailmalla. Kirjasto on oiva keino ulkomaalaiselle tutustua suomalaiseen arkeen parhaimmillaan, siihen, miten ihmiset elävät ja toimivat. Aineistoja on tulossa usealla eri kielellä.

Kirjaston tahdotaan olevan suomalaisen yhteiskunnan peili ja demokratian paikka. Tasaveroinen tiedon saanti yhdistyy kotimaiseen arkkitehtuuriin. Visuaalinen ja avara ylin kerros, eteläpään hieno kärki ja näköalapaikka, joka yhdistää samalla tasolla symbolisesti kirjaston ja eduskuntatalon, tulevat olemaan keskeisiä valtteja.

Toiseen kerrokseen kehitellään runsaasti tekemisen palveluja. Suunnitteilla on turistien infopiste.

Aineistot

Aineistojen keruu on käynnissä. Sarjakuvakokoelmaa on kartoitettu ja tuhansia albumeita valikoitu. Klassikoita haalitaan varastotiloihin Pasilassa.

Keskustakirjaston avajaispäivänä on tarkoitus tarjota 150 000 nidettä. Hyllymetrejä tulee olemaan noin 3,6 kilometriä.

LUE LISÄÄ:

Kirjaston ulkoalueet

Kirjaston ulkoalueet.

Keskustakirjasto täyttää koko tonttinsa, ja ulkoalueista vastaa Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Töölönlahden kulttuurikokonaisuus, Kansalaistori, uudet Sananvapauden aukio ja Helle Kannilan aukio muodostavat houkuttelevan miljöön kaupunkilaisille.

Ulkona kirjaston lipan alla tullaan järjestämään monenlaisia juhlia monipuolisin teknisin mahdollisuuksin. Kirjaston läheisyyteen on suunnitteilla leikkipuisto.

Tulevaisuuden henkilökunta

Keskustakirjastossa tulee olemaan noin 45-55 kirjastotyöntekijää, ja työpaikat täytetään tämän hetken vakituisella henkilökunnalla eri osaamisryhmistä ja osin kiertävällä periaatteella. Kumppaneiden myötä taloon saapuu myös uusia työntekijöitä.

Ravintolamaailma tuo muassaan jopa viitisenkymmentä työntekijää. Vartiointi ulkoistetaan.

Nimikilpailu käynnistyy

Lokakuussa järjestetään nimikilpailu tulevan keskustakirjaston nimestä. Nimen julkistus tapahtuu uudenvuoden aattona 2016 Kansalaistorin Suomi 100 -juhlassa.

Avajaiset 2018

Keskustakirjaston avajaisia vietetään joulukuussa 2018.

Kirjastoneidit.Teksti: Siru Valleala

Keskustakirjaston johtaja on valittu

Kirjastotoimen apulaisjohtaja FM Anna-Maria Soininvaara valittiin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokouksessa 20.9.2016 keskustakirjaston johtajaksi. Virka täytetään 1.12.2016 lukien tai sopimuksen mukaan.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 25 henkilöä, joista 21 täytti viran kelpoisuusvaatimukset. Viisi hakijaa haastateltiin. Hakijoita haastattelivat 25.8. – 1.9.2016 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtaja Jukka Relander ja kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto.

Lue lisää päätösasiakirjasta.

Sisäsilta saa alkunsa päätykoteloista

Sisätiloihin rakennetaan harvoin siltoja, mutta juuri näin toimitaan uudessa kirjastossa. Taloa kannattelevat kaksi teräskaarta, jotka mahdollistavat ensimmäisen kerroksen aulaan 100 metriä avointa, pilaritonta tilaa. Kaarten päätykotelot vetolaattoineen saapuivat heinäkuussa työmaalle erikoiskuljetuksena Oulusta, jossa ne valmistettiin mittatilaustyönä.

Ylhäältä nosturista otettu kuva, jossa teräksinen laatta roikkuu nosturin vitjoissa työmaan yläpuolella.

Normek Oy:n tehtaalta saapuneet kotelot vetolaattoineen nostettiin paikoilleen autonosturin hydraulisen teleskooppipuomin avulla hieman ennen heinäkuun puoltaväliä. Kuvassa nosturissa roikkuu puolet sillan pohjoisen pään kotelokokonaisuudesta. Kuva: Risto Sell.

– Yhteen päätyyn tuleva kotelokokonaisuus painaa noin 100 tonnia. Nostot tehtiin kahdessa osassa eli 50 tonnin kappale kerrallaan. Betonianturan päälle tulee painoa toisin sanoen sadan pienen henkilöauton verran, työmaan vastaava mestari Kyösti Kontio antaa vertailukohtaa.

Teräslaatan päällä näkyy kaksi pitkänomaista koteloa

Sillan kaksi kaarta tuetaan etelä- ja pohjoispäässä omiin päätykoteloihinsa. Kuvassa pohjoispään kotelokokonaisuus. Kotelot on toistaiseksi vielä suljettu. Niiden alla sijaitsee teräksinen vetolaatta, jonka läpi vedetään ankkurivaijerit pohjois- ja eteläpään välille. Vaijeriaukot on tässä suljettu ilmastointiteipillä.

Tietokonemallinnus, jonka piirroskuvassa näkyy kaksi päätykoteloon laskeutuvaa teräskaarta ja laatasta lähtevät vaijeriniput.

Tietokonemallinnuksessa sillan kaaret näkyvät harmaina aina päätykoteloihinsa saakka. Vetolaatasta lähtevä vaijeristo on merkitty vihreällä. Silta muistuttaa vesialueen tai liikenneväylien ylle rakennettavaa kaarisiltaa.

– Rakenne ei juuri poikkea tavallisesta sillasta, mutta erikoisuus on siinä, että se on tehty sisätiloihin. Jos kyseessä olisi liikennesilta, se pitäisi tukea myös keskeltä. Tämä silta on tuettu vain päistään anturoihin ja seiniin, joten se ei kestäisi autoliikenteen painoa. Silti silta kannattelee kolmea kerrosta. Kantokyky saadaan aikaan vetolaattojen välille synnytettävän jännitteen avulla. Jännittäminen on tehtävä taiten, jotta silta ei heilu tai pidä ääntä, kuten liikennesillat voivat tehdä, Kyösti Kontio selvittää.

Tietokonemallinnus, jossa lähikuvassa teräslaatasta lähteviä vaijerinippuja.

Kantokyky saavutetaan mittavalla ”jousistolla” eli suurella määrällä ankkurivaijereita. Vetolaatan läpi kulkee 17 vaijerinippua, ja kussakin nipussa on vaijereita 31. Jousirakenne sisältää siis yhteensä 527 vaijeria. Kun pohjois- ja eteläpäädyn vetolaattojen välillä kulkevat vaijerit kiristetään, siltakaaret saavuttavat kantovoimansa eivätkä pääse erkaantumaan toisistaan.

– Jänteet tulevat Saksasta. Itse työn eli vaijereitten asentamisen ja jännittämisen tekee kotimainen Tensicon Oy, jolla on pitkä kokemus erilaisista jännitys- ja ankkurointitöistä. Ennen vaijereitten sujutusta vetolaatan sisälle asennamme niitä varten suojaputket, kertoo työmaainsinööri Risto Sell.

Sanomatalon lasiseinän edustalla työmaan puolella näkyy suuri teräslaatta ja sen päällä kaksi pitkänomaista teräskoteloa.

Jänneväli pohjoisesta siltapäädystä eteläiseen on 105 metriä pitkä. Eteläpäässä Sanomatalon edustalla päätykotelot vaikuttaisivat silmämääräisesti olevan alempana kuin pohjoispäässä, mutta ne sijaitsevat millilleen samalla tasolla. Optinen harha johtuu siitä, että pohjoispään anturan ympärillä on tyhjää tilaa kun taas eteläinen antura on näkymättömissä kuopassaan. Kotelot eivät ole tyhjiä, vaan sisältävät kennomaisen rakenteen.

– Koteloissa on paksu levy ylhäällä ja alhaalla sekä poikittaisia levyjä. Sisältö on kuin lehtevä leivonnainen, Kyösti Kontio kuvailee.

Suuri teräslaatta lähikuvassa. Laatan sivussa on vierivieressä pyöreitä reikiä.

Eteläisimmässä päässä 17 vaijerinipun aukkoa ovat toistaiseksi hyvin nähtävissä.

Ensimmäiset sisäpuoliset seinät syntyvät

 

Kirjaston kellarin ulkoseinät alkavat olla valmiit. Heinäkuun puolivälissä ne oli valettu yhtä palaa vaille valmiiksi eli 22 palasta valmiina oli 21. Ulkoseinissä yksi pala tarkoittaa 11 metriä pitkää ja kuusi metriä korkeaa kappaletta.

Nosturin ketjuissa työmaan yläpuolella roikkuu suuri, pitkänomainen kappale.

Työmaalla nostellaan jo sisempien seinien suurmuotteja, jotka kulkevat ketterästi torninosturin ketjujen päissä olevissa koukuissa. Myös kellarin katto eli ensimmäisen kerroksen lattia on aluillaan työmaan pohjoispäässä.

Laaja yleiskuva työmaakuopasta, joka on täynnä erilaisia rakenteita.

Sisempiä seiniä nousee nyt kellarin uumeniin jäävän lastauspihan ympärille. Lastauspihan seiniä on muotitettu ja osin valettukin. Myös pumppaamon rakentaminen on edennyt, siihen aletaan pian valaa kattoa. Katon puinen muotti näkyy kuvassa etualalla.

Kaksi miestä kirkkaankeltaisissa työvaatteissaan istuu karussa puukeinussa.

Kesästä on mahdollista nauttia työmaallakin. Työmiehet voivat keinua ulkona kahvitauollaan, kuten tässä kirvesmiehet Tommi Elo ja Juha-Matti Komu. Kun raavas mies kiikkuu, siinä ei pehmusteita ja katoksia tarvita.

 

 

Teksti ja kuvat: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Mitä kuuluu keskustakirjastolle?

Keskustakirjastohankkeen ajankohtaisimmat kuulumiset kuultiin Kirjasto 10:ssä pidetyssä tiedotustilaisuudessa 24.5.2016.

Hankkeen vaiheista kertoivat apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto, hankepäällikkö Irmeli Grundström sekä professori Pekka Heikkinen Aalto-yliopistosta.

Kysymyksiin olivat myös vastaamassa talon pääsuunnittelijat arkkitehdit Antti Nousjoki, Juho Grönholm, Samuli Woolston ja Niklas Mahlberg ALA-arkkitehdeista.

Ritva Viljanen: Mitä kuuluu keskustakirjastolle?


Video löytyy myös Kirjastokaistalta.

Tuula Haavisto: Keskustakirjaston uudet, odotetut palvelut


Video löytyy myös Kirjastokaistalta.

Irmeli Grundström: Keskustakirjaston urakoitsija valittu


Video löytyy myös Kirjastokaistalta.

Pekka Heikkinen: Keskustakirjaston puurakentaminen


Video löytyy myös Kirjastokaistalta.

Keskustakirjaston peruskivi on muurattu

Helsingin keskustakirjaston peruskivi muurattiin 24.5.2016 Töölönlahden tontilla.

Peruskiveä olivat muuraamassa muun muassa kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari.

– Kirjasto on osa suomalaista tarinaa, osa suomalaista arkea ja arvostetuin kulttuuripalvelu Suomessa. Keskustakirjastosta tulee Suomi 100 -juhlavuoden lippulaiva, kulttuuriministeri sanoi puheessaan.

Peruskiveä muurasivat kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja Helsingin kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto sekä rakennuksen suunnitelleen ALA Arkkitehtien edustajat.

Myös muu juhlaväki pääsi lisäämään oman kauhallisen betonia peruskiveen.

Peruskiveen upotettiin aikakapseli, jossa oli muun muassa päivän lehtiä.

Kulttuuri- ja taidekeskittymä Töölönlahdelle

– Keskustakirjaston myötä Töölöön syntyy kilometrin säteelle ainutlaatuinen kulttuurinen keskittymä, iloitsee Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

– Kävelymatkan päässä toisistaan on museoita, esimerkiksi Kansallismuseo, HAM, Kiasma ja Amos Anderssonin museo, johtavia taidelaitoksia kuten Ooppera, Musiikkitalo ja Kansallisteatteri sekä tapahtumapaikka Olympiastadion.

Talo alkaa nousta marraskuussa

Keskustakirjastohanke etenee aikataulussaan.

Parhaillaan työmaalla käynnissä oleva maanrakennus- ja kellarin betonirakennusurakka päättyy marraskuussa, jonka jälkeen alkaa projektinjohtourakka, eli varsinaisen rakennuksen rakentaminen.

Tiedossa on haasteellinen tehtävä, sillä rakennuksessa on uudentyyppisiä rakenneratkaisuja, ja hankkeelle on asetettu korkeat energia- ja materiaalitehokkuustavoitteet.

Lokakuussa käynnistyy kaikille avoin keskustakirjaston nimikilpailu. Kilpailun voittaja julkistetaan vuoden vaihteessa, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävässä uuden vuoden juhlassa.

Palaa juhlatunnelmiin seuraavilla videoilla

Kooste (mp4-video, 4 min. 11 s.)
Tilaisuus kokonaisuudessaan Helsinki-kanavan sivustolla (1 h 1 min.)

Keskustakirjastohanke etenee suunnitelmien mukaan

Helsingin keskustakirjaston rakentaminen Töölönlahdelle on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Rakennuksen peruskivi muurataan tänään. Talo alkaa nousta tontille marraskuussa.

Parhaillaan työmaalla käynnissä oleva maanrakennus- ja kellarin betonirakennusurakka päättyy marraskuussa, jonka jälkeen alkaa projektinjohtourakka, eli varsinaisen rakennuksen rakentaminen.

Tiedossa on haasteellinen tehtävä, sillä rakennuksessa on uudentyyppisiä rakenneratkaisuja, ja hankkeelle on asetettu korkeat energia- ja materiaalitehokkuustavoitteet. Puujulkisivu on tarkoitettu erittäin pitkäikäiseksi, joten huomiota on kiinnitettävä puun hankinta-, tuotanto- ja rakentamisprosessin laadunvarmistukseen. – ”Uskon, että keskustakirjaston kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen loistelias arkkitehtuuri on osaltaan mahdollistanut ja vauhdittanut kirjaston toteuttamista”, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Projekti on pysynyt sekä aikataulussa että budjetissa. Asiakkaille kirjasto avataan vuoden 2018 joulukuussa.

Kulttuuri- ja taidekeskittymä Töölönlahdelle

– ”Keskustakirjaston myötä Töölöön syntyy kilometrin säteelle ainutlaatuinen kulttuurinen keskittymä”, iloitsee apulaiskaupunginjohtaja Viljanen.

– ”Kävelymatkan päässä toisistaan on museoita, esimerkiksi Kansallismuseo, HAM, Kiasma ja Amos Anderssonin museo, johtavia taidelaitoksia kuten Ooppera, Musiikkitalo ja Kansallisteatteri sekä tapahtumapaikka Olympiastadion. Helsinki uskoo ja sijoittaa kulttuuriin. Rakennamme kohtaamisten Helsinkiä”, hän painottaa.

-”Keskustakirjasto tulee yllättämään meidät. Siihen tehdään aivan uudenlaisia kirjastopalveluita kuten elokuvateatteri, monitoimisali, robotit, ravintola, vuokrattavat työtilat. Mutta keskustakirjastosta löytyy myös hiljaisuus ja kirjallisuus, sanataide. Keskustakirjastosta tulee paikka ihmisten vapaudelle tehdä – jokaiselle, omanlaistaan”, toteaa Viljanen.

Myös kirjaston palvelujen suunnittelu työllistää ja haastaa yrittäjiä. Tällä hetkellä on meneillään tarjouskilpailu kirjaston kahvila- ja ravintolatilojen vuokrauksesta. 

Tarjouksia odotetaan parhaillaan myös robotiikkaratkaisuista, joilla haetaan vastauksia muun muassa talon logistiikan ja tietopalvelun hoitamiseksi uudella tavalla. Piakkoin alkavaan irtokalustesuunnitteluun tullaan kutsumaan mukaan asiakkaita.


Keskustan uuden kirjaston nimestä tulossa kilpailu

Syksyllä, lokakuussa, käynnistyy kaikille avoin keskustakirjaston nimikilpailu. Kilpailun voittaja julkistetaan vuoden vaihteessa, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävässä uuden vuoden juhlassa.

LISÄTIETOJA

Yle Areena Kultakuume (Kultakuumeen konvehtirasia 21/16)

Yle uutiset 24.5. 2016 klo 18.00 Yle Areenassa

Uutta Helsinkiä Keskustakirjastohanke etenee suunnitelmien mukaan

Helsinki Kanava Tilaisuuden taltiointi

Helsingin uutiset Keskustakirjastosta tulee kaupungin suurin käymälä

Talouselämä, Helsingin keskustakirjastoon tulee yli 60 vessaa

Helsingin kaupunginkirjaston vuorovaikutussuunnittelija Virve Miettisen haastattelu peruskiven muuraustilaisuudessa Yle Puheen iltapäivän lähetyksessä Yle Areenassa (haastattelu alkaa noin kohdasta 44:40).

Sinustako kirjaston kaveri? Tule kertomaan, miltä näyttää uuden ajan kirjasto

Miten kirjasto voisi olla vielä parempi palvelu meille kaikille? Miten kirjasto voisi mielestäsi rikastuttaa kaupunkilaisten elämää? Haastamme asiakkaamme mukaan kehittämään tulevaisuuden kirjastoa: ryhdy Kirjaston kaveriksi ja tule mukaan kumppanikehittäjäksemme. Yhdessä uudistamme helsinkiläisten ylpeyden aihetta, kirjastoa ja sen palveluita.

Kirjaston kaverit-yhteisö on kirjastolle uusi tapa olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Toivomme kuulevamme kaupunkilaisten mielipiteitä ja tuoreita näkökulmia – mikä palveluissamme toimii ja mikä ei. Olemme myös kiinnostuneita siitä, mikä sinulle on tärkeää arjessasi ja mikä tekee julkisesta tilasta sellaisen, että palaat sinne aina uudestaan. Kavereiden toiminta on avointa yhdessä tekemistä, jonka tavoitteena syntyy uusia kokeiluja, tuotteita ja palveluita, eli parempi kirjasto.

4_2000x1500px_72dpi

 

Osallistuminen on helppoa – päätä itse kuinka haluat olla mukana

Osallistuminen on helppoa ja työskentely tapahtuu etupäässä verkossa tehtävien, äänestysten, haastattelujen ja suunnitelmien parissa. Järjestämme myös tapaamisia joissa tutustumme ja syvennymme paremmin kirjaston kehittämiseen. Kaverina voit aina päättää oman tilanteesi mukaan, miten haluat ja ehdit osallistua. Emme sanele kaikkea valmiiksi, vaan haluamme jalostaa työskentelytapoja yhdessä osallistujien kanssa: millaisia toimintatapoja itse haluaisit käyttää ja mitkä aiheet sinua kiinnostavat? Olemme avoimia ehdotuksille, pistä kommenttia tulemaan!

2_2000x1500px_72dpi

Nyt on JUURi OIKEA aika hakea mukaan kaveriksi!

Me tarvitsemme apuasi kekseliäs kaupunkilainen. Kaveri-yhteisö on avoin kaikille, toivotamme tervetulleiksi niin vakioasiakkaat kuin harvakseltaan kirjastossa kävijät. Olemme uteliaita kuulemaan myös sellaisten kaupunkilaisten näkemyksiä, jotka eivät syystä tai toisesta käytä kirjaston palveluita lainkaan.

Voit hakea mukaan aina 31.5.2016 saakka. Kaikkien mukaan hakeneiden kesken arvotaan Lenovon Yoga -tabletti. Olemme yhteydessä kaikkiin valittuihin kavereihin 7.6.2016.

Tervetuloa – kavereiden käsissä kirjastosta syntyy vielä parempi kaupunkilaisten olohuone!

Lue lisää:

 

Ravintolayrittäjäksi Keskustakirjastoon?

Helsingin uusi kirjastotalo, Keskustakirjasto valmistuu marraskuussa 2018 Musiikkitalon, Kiasman ja Sanomatalon viereen. Taloon sijoittuu kiinnostavien ydintoimintojen ohella monipuolinen kahvila- ja ravintolatoiminta. Sitä operoimaan valituksi tulevan kahvila/ravintolayritttäjän ideoima ja toteuttama konsepti luo pohjan talon vieraille ja henkilöstölle tarjottaville palveluille. (Katso: www.keskustakirjasto.fi)

Ravintola- ja kahvilatoiminnan piiriin kuuluvat tilat ja terassialueet luovutetaan yhdelle toimijalle ja kiinnostuneiden tahojen tarjoukset arvioidaan keväällä 2016. Vuokrasopimus tehdään 31.12.2016 mennessä.

Keskustakirjaston rakennushanke on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan merkkihanke. Kolmikerroksiseen rakennukseen sijoittuu erilaisia kahvila-, ravintola-, yleisö-, kokous-, auditorio-, elokuvateatteri- ja muita tiloja. Talon pinta-ala on 10 000 hym2 ja kävijämäärän arvoidaan olevan
2 500 000 vuodessa.

Keskustakirjasto pyytää nyt tarjouksia kahvila- ja ravintolatilojen vuokrauksesta alan toimijoilta. Tarjouspyyntöaineineiston pohjapiirustuksineen voi tilata osoitteesta arja.larnemaa@actival.fi tai puhelimitse 0500 405386, samalla voi pyytää lisätietoja.

Kirjastorobotiikkaa kehittämään!

Lisäys 9.5. 2016.  Aineistoa kilpailuun osallistumista varten Robotiikkakilpailu-sivulla (in English).

Kaupunginkirjasto hakee keskustakirjastoon robotiikkaa neljän eri kategorian suhteen:

  1. Logistiikka: tavoitteena on löytää ratkaisu aineiston siirtelyyn ja palautusten käsittelyyn kirjastossa
  2. Aineiston suosittelu : tavoitteena on löytää keino suositella kirjastoaineistoa uudella ja inspiroivalla tavalla
  3. Tiedonhaku: tavoite on tekoälyn avulla etsiä ja esittää asiakkaiden tiedontarpeisiin vastauksia, yhdistellä ja seuloa isoista tietomassoista esimerkiksi päätösdatasta tai muista eri lähteistä, sekä tarjota nuo vastaukset helpolla ja mielenkiintoisella tavalla
  4. Lastenpalvelut: tavoitteena on inspiroivalla tavalla edistää lasten kirjaston käyttöä, lukemista ja keskittymistä

Kiinnostavia ovat myös ratkaisut joissa eri osakokonaisuuksia yhdistetään.

Kirjaston tavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää henkilötyötä ja samalla antaa asiakkaille innostavia, inspiroivia kokemuksia ja tutustuttaa asiakkaita myös arkea palvelevaan uuteen teknologiaan.

Kirjaston tarpeista kerrotaan AiroBot -tapahtumassa 13.4. klo 14 alkavassa reverse pitch -tilaisuudessa. (Airo Island, Viikintie 1, Helsinki). Tilaisuus on englanninkielinen.

Kilpailijat voivat osallistua joko vain yhteen tai kaikkiin neljään kategoriaan. Myös eri osa-alueita yhdistävät ratkaisut ovat mahdollisia.

Kilpailijoilla on aikaa kehittää ratkaisua 1.9.2016 saakka, jonka jälkeen hankinta todennäköisesti jatkuu neuvottelumenettelyn mukaisena tarjouskilpailuna.

Mikäli soveltuva ratkaisu löytyy, kirjasto on varautunut hankkimaan robotiikkaa maksimissaan 0,5 M eurolla. On myös mahdollista että kirjastoon hankitaan jokin pienempi robotiikkaa tai keinoälyä hyödyntävä toteutus.

Ennakkoilmoitus julkisten hankintojen HILMA-palvelussa:
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-008653/